List
sa vracia na strom -
nie, motýľ!

              —Basho

Čo je haiku?

Haiku je veľmi populárna forma tradičnej japonskej poézie, ktorá sa už dlhšiu dobu udomácňuje aj v západných jazykoch. Ide o kratučkú básničku bez názvu, zvyčajne popisujúcu určitú reálnu situáciu vzťahujúcu sa k prírode alebo ľudskému životu. Úlohou poeta je verne zobraziť scénu s obmedzeným počtom slov, bez akýchkoľvek metafor, hodnotení, či filozofických alebo abstraktných úvah.

Haiku sa vyvinulo zo starších básnických foriem, ktorých počiatky siahajú do ďalekej histórie. Zrod haiku ako nezávislej poetickej formy sa datuje až na koniec 19. storočia.

Úspešné haiku dokáže vyvolať podobné pocity ako mal autor pri prežití popisovaného okamihu.

Image

Najčastejšou témou haiku je príroda. (Peter Šedík/Veľká Epocha)

Zopár príkladov haiku


Nik nejde
po tejto ceste len ja
tento jesenný večer

                —Basho

Obrovská mucha:
tu tam tu tam—
A je preč.

                 —Issa

Slimák sa šplhá
na horu Fudži –
pomaly, pomaly.

                 —Issa

Pôvodná japonská forma mala veľmi prísne pravidlá. V iných jazykoch ešte nepanuje všeobecná zhoda ohľadom toho, čo presne sa môže kvalifikovať ako haiku. Zvyčajne sa adoptuje určitá podmnožina tradičných japonských pravidiel, v snahe zachovať „ducha haiku“.

Hlavné pravidlá haiku poézie

  • Každá báseň pozostáva z troch riadkov, ktoré majú 5, 7 a 5 slabík. Keďže slabiky v japončine sú všeobecne kratšie ako v západných jazykoch, nasledovaním tohto pravidla by sme získali príliš dlhý útvar. Preto ne-japonskí poeti zvyčajne tvoria svoje miniatúry pomocou troch alebo aj menej riadkov, pričom celková dĺžka nepresiahne 17 slabík.
  • V básni by sa malo nachádzať takzvané kigo – slovo určujúce ročné obdobie, v ktorom sa udalosť stala. Kigo môže byť priame, ako napríklad „jesenné vetry“ či „letná noc“. Častejšie sa však používa forma náznaku: „kvitnúca čerešna“ znamená jar, „komáre“ nás štípu v lete a v zime si zae omotávame okolo krku „šál“.
  • Haiku by sa nemalo rýmovať, nemá názov a nepoužíva prirovnania ani iné poetické nástroje, ktoré sú bežné v iných formách.
  • Haiku je poetickým ekvivalentom malého obrázka či fotky, ktorý vzišiel z priamej skúsenosti, náhleho „okamihu údivu“. Najlepšie haiku zvyčajne obsahujú dva elementy. skombinované jedinečným, nezvyčajným spôsobom.

 
Starý rybník....
žaba skočila
do zvuku vody

         --Basho


Související články:

 

Haiku - rozhovor s poetom (II)

 

Klasické umenie v experimente vyhralo nad moderným umením

Prastará čínská kultura