Devět komentářů ke komunistické straně on-line. (Epoch Times)
Devět komentářů ke komunistické straně on-line. (Epoch Times)

Deset let po pádu bývalého Sovětského svazu a komunistických režimů ve východní Evropě bylo komunistické hnutí v podstatě zavrženo po celém světě. Zánik Čínské komunistické strany, která přežila rok 1989, je již pouze otázkou času.

Před svým úplným zhroucením se ale čínská komunistická strana pokouší těsně svázat svůj osud s celou Čínou, i s její pětitisíciletou historií. To by mohlo čínskému národu způsobit velikou katastrofu. Číňané musejí čelit otázce, která bude brzy aktuální: jaké stanovisko zaujmout ke Komunistické straně Číny, kam se dál ubírat, až komunistická strana zanikne, a jak oživit vznešené čínské tradice.

The Epoch Times nyní zveřejňuje nevšední sérii článků s názvem Devět komentářů ke komunistické straně. Než komunistická strana v Číně definitivně zanikne, chtěli bychom jejich prostřednictvím vynést závěrečný rozsudek nad ní i nad mezinárodním komunistickým hnutím, které v posledních sto letech nepřineslo lidstvu nic než zkázu.

Všechno, čeho se čínští komunisté za osmdesát let své vlády dotknuli, neslo znamení lží a podvodů, krvavých válek, hladomoru, tyranie, útisku a teroru. Tradiční víry a hodnoty byly násilně ničeny. Byly potlačovány různé etnické skupiny a s nimi i jejich zvyky, tradice a sociální struktura.

Hodnoty porozumění, lásky a harmonie byly překrouceny na boj a nenávist. Úcta k nebesům a zemi byla nahrazena domýšlivou touhou s nimi bojovat. Výsledkem bylo úplné zhroucení sociálního, morálního a ekologického systému, což Číňany uvrhlo do hluboké krize. Tato krize není jen věcí Číny, je to krize lidskosti jako takové. Dokument historicky dokládá, že tato obrovská neštěstí byla svévolně naplánována, organizována a řízena Čínskou komunistickou stranou.

Známé čínské verše praví „Hluboce, leč marně vzdychám nad uvadlými květinami”. Konec čínského komunismu se blíží, režim už nyní bojuje o pouhé přežití. Dny jeho vlády jsou sečteny. Epoch Times věří, že dozrál čas, abychom se (předtím, než se ČKS úplně rozpadne) podívali zpět a čínskému lidu i světu úplně odhalili neslýchané zločiny ČKS.

Komunistickou stranu lze označit za největší kult v lidské historii, který na sebe přebral a ztělesnil zkaženosti všech rozličných věků a zemí světa. Dokument může těm, kteří se stále ještě nechávají opojit komunistickou stranou, umožnit prohlédnout a jednou provždy opustit všechny iluze o ní.

Při pohledu do čínské historie je vláda Čínské komunistické strany její nejtemnější a nejabsurdnější stránkou. Z nekonečného seznamu zločinů, které spáchala, se nejpodlejší kampaní stala celostátní represe duchovní praxe Falun Gong spuštěná v roce 1999.

Pronásledováním Falun Gongu, který hlásá „pravdivost, soucit a snášenlivost“ zatloukl bývalý čínský prezident Ťiang Ce-min poslední hřebík do rakve Čínské komunistické strany (ČKS), spáchal rozsáhlé zločiny a zdiskreditoval se před mezinárodním společenstvím.

Epoch Times věří, že pochopíme-li skutečnou historii ČKS, můžeme zabránit opakování podobných tragédií v budoucnosti. Možná bychom také měli prozkoumat své nitro a zamyslet se, zda jsme někdy (byť jen nespravedlivými či zbabělými myšlenkami) sami ke komunistickému zlu nějak nepřispěli.

Článek byl aktualizován 3.11.2012DEVĚT KOMENTÁŘŮ KE KOMUNISTICKÉ STRANĚ – 5 000 výtisků

Devet-komentaru-ke-komunisticke-strane-titOd 27. listopadu do 27. prosince 2016 věnovali občané ČR prostřednictvím stránek Startovac.cz ve veřejné sbírce financí na dotisk českého překladu knihy Devět komentářů ke komunistické straně více než 165 000,- KčDěkujeme za podporu!

Ve středu 12. 4. 2017 se díky podpoře veřejnosti v Galerii Lucerna uskutečnilo slavnostní uvedení knihy na český knižní trh.

Náklad vydání dosáhl 5000 kopií.

Magazín je v prodeji v síti KOSMAS.

OBJEDNAT KNIHU

Cena: 249,- Kč (s DPH)
Počet stran: 252 

Veřejnou sbírku a tisk realizovala nezisková organizace: Lidská práva bez hranic, z.s.

 


Nyní nabízíme celou sérii Devíti komentářů on-line.

Devět komentářů ke komunistické straně: Část I, Co je komunistická strana

Část II, Počátky Čínské Komunistické Strany

Část III, Tyranie čínské komunistické strany

Část IV, Čínská komunistická strana se staví proti přírodě

Část V, Tajná dohoda Ťiang Ce-mina s ČKS o pronasledovaní Falun Gongu

Část VI, Čínská komunistická strana zničila tradiční kulturu

Část VII, Historie zabíjení Čínské Komunistické strany

Část VIII, Proč je čínská komunistická strana zlý kult

Část IX, O bezohledné povaze čínské komunistické strany

POZNÁMKA: On-line série byla z důvodu vydání 5000 kopií tištěné verze dokumentu omezena.

Dokument již vyšel v několika světových jazycích

HungaryUnited KingdomRussia