Epoch Times

(Epoch Times)

Po více než 5 000 let vytvářeli Číňané v zemi napájené Žlutou řekou a řekou Jang-c-ťiang velkolepou civilizaci. Během tohoto dlouhého časového období vládnoucí dynastie přicházely a odcházely a čínská kultura vzkvétala a upadala. Na historickém jevišti Číny se odehrávaly veliké a dojemné příběhy.

Rok 1840, který historikové běžně považují za počátek současné čínské éry, odstartoval v Číně cestu od tradice k modernizaci. Čínská civilizace prošla od té doby čtyřmi etapami dějinných událostí a reakcí na ně.

Na první tři (invazi Pekingu spojenými anglicko-francouzskými silami na počátku 60. let 19. století, čínsko-japonskou válku v roce 1894 a rusko-japonskou válku na severovýchodě země v roce 1906) odpověděla Čína postupným přibližováním se Západu, které se projevilo především dovozem moderního zboží a zbraní.

Reakce zahrnovala ústavní změny během reformního hnutí v roce 1898, pokus o zřízení konstituční vlády v závěru pozdní dynastie Čching a později demokratickou revoluci v roce 1911.

Ačkoli z první světové války vyšla Čína vítězně, nebyla považována za velmoc. Mnozí Číňané si mysleli, že cíle prvních tří etap „pozápadnění“ nebyly naplněny. V roce 1919 bylo v souvislosti s Versailleskou mírovou konferencí ustaveno Hnutí 4. května, které bylo výrazem úsilí mladé čínské inteligence modernizovat společenský život Číny intelektuální revolucí, či lépe hnutím za novou kulturu. Vedlo ke čtvrtému pokusu reagovat na předešlé výzvy a vyvrcholilo úplným přizpůsobením se čínské kultury Západu skrze komunistické hnutí a jeho krajní revoluci.

Tento článek se týká dopadu komunistického hnutí a komunistické strany na čínskou civilizaci. Podívejme se blíže na to, jakou cestou se Čína ubírala, nebo spíše jakou cestou byla nucena se ubírat. Za posledních 160 let čínské historie zde nepřirozenou smrtí zemřelo téměř 100 milionů lidí a čínská tradiční kultura a její civilizace byly nenávratně zničeny.DEVĚT KOMENTÁŘŮ KE KOMUNISTICKÉ STRANĚ – 5 000 výtisků

Devet-komentaru-ke-komunisticke-strane-titOd 27. listopadu do 27. prosince 2016 věnovali občané ČR prostřednictvím stránek Startovac.cz ve veřejné sbírce financí na dotisk českého překladu knihy Devět komentářů ke komunistické straně více než 165 000,- KčDěkujeme za podporu!

Ve středu 12. 4. 2017 se díky podpoře veřejnosti v Galerii Lucerna uskutečnilo slavnostní uvedení knihy na český knižní trh.

Náklad vydání dosáhl 5000 kopií.

Kniha je v prodeji v síti Kosmas.

Cena: 249,- Kč (s DPH)
Počet stran: 252 

Veřejnou sbírku a tisk realizovala nezisková organizace: Lidská práva bez hranic, z.s.

 


Nyní nabízíme celou sérii Devíti komentářů on-line.

Devět komentářů ke komunistické straně: Část I, Co je komunistická strana

Část II, Počátky Čínské Komunistické Strany

Část III, Tyranie čínské komunistické strany

Část IV, Čínská komunistická strana se staví proti přírodě

Část V, Tajná dohoda Ťiang Ce-mina s ČKS o pronasledovaní Falun Gongu

Část VI, Čínská komunistická strana zničila tradiční kulturu

Část VII, Historie zabíjení Čínské Komunistické strany

Část VIII, Proč je čínská komunistická strana zlý kult

Část IX, O bezohledné povaze čínské komunistické strany