(Epoch Times)
(Epoch Times)

Podle knihy Vysvětlení jednoduchých a analyzování složitých znaků (Šuo-wen Ťie-c') autora Sü Šena (zemřel r. 147 n. l.) tvoří tradiční čínský znak označující „stranu“ nebo „gang“ („bandu/tlupu“) dva kořeny, které obsahově odpovídají významům slov „podporovat“ nebo „obhajovat“ a „temný“ nebo „černý“.

Spojíme-li tyto dva kořeny, tento znak znamená „podporovat temnotu (zlo)“. Pojem „Strana“ nebo „člen strany“ (což se dá vyložit také jako „banda“ nebo „člen bandy“) nese hanlivý význam.

Konfucius řekl: „Ušlechtilý člověk je hrdý, ale neuchyluje se k násilí, je společenský, ale není na ničí straně.“ Výklad tohoto znaku v Konfuciových Analektech praví, že stranu utvářejí lidé, kteří si navzájem pomáhají utajit své zločiny a dělat špatné věci. Je to synonymum pro „bandu lotrů“ a toto označení je v čínštině spjato s „loupením pro sobecké účely“.

Proč se komunistická strana objevila a chopila moci právě v současné Číně? Čínská komunistická strana neustále lidem vštěpuje přesvědčení, že jí byl svěřen historický úkol, že si ji zvolili lidé a že „bez ČKS by neexistovala nová Čína“.

Vybrali si lidé čínskou komunistickou stranu ze své vlastní iniciativy? Nebo se snad komunistická strana zformovala sama od sebe a přinutila čínský lid přijmout její vládu? Odpovědi musíme hledat v historii.

V období od pozdní vlády dynastie Čching do raných let období republiky (19111949) zažila Čína velké otřesy a rozsáhlé pokusy o vnitřní reformu. Čínská společnost prožívala zmatečné a bolestné období. Mnoho intelektuálů a lidí se vznešenými ideály chtělo zemi a její lid zachránit, ale uprostřed národní krize a chaosu jejich úzkost rostla, vedla zprvu ke zklamání a pak k úplnému zoufalství. Stejně jako lidé, kteří se v době nemoci obrátí na jakéhokoli dostupného lékaře, hledali řešení mimo Čínu. Když selhal britský i francouzský způsob uspořádání společnosti, obrátili se na cestu, kterou po roce 1917 zvolilo Rusko. Dychtiví úspěchu neváhali předepsat společnosti ten nejkrajnější lék v naději, že se Čína brzy vzchopí a zesílí.DEVĚT KOMENTÁŘŮ KE KOMUNISTICKÉ STRANĚ – 5 000 výtisků

Devet-komentaru-ke-komunisticke-strane-titOd 27. listopadu do 27. prosince 2016 věnovali občané ČR prostřednictvím stránek Startovac.cz ve veřejné sbírce financí na dotisk českého překladu knihy Devět komentářů ke komunistické straně více než 165 000,- KčDěkujeme za podporu!

Ve středu 12. 4. 2017 se díky podpoře veřejnosti v Galerii Lucerna uskutečnilo slavnostní uvedení knihy na český knižní trh.

Náklad vydání dosáhl 5000 kopií.

Kniha je v prodeji v síti Kosmas.

Cena: 249,- Kč (s DPH)
Počet stran: 252 

Veřejnou sbírku a tisk realizovala nezisková organizace: Lidská práva bez hranic, z.s.

 


Nyní nabízíme celou sérii Devíti komentářů on-line.

Devět komentářů ke komunistické straně: Část I, Co je komunistická strana

Část II, Počátky Čínské Komunistické Strany

Část III, Tyranie čínské komunistické strany

Část IV, Čínská komunistická strana se staví proti přírodě

Část V, Tajná dohoda Ťiang Ce-mina s ČKS o pronasledovaní Falun Gongu

Část VI, Čínská komunistická strana zničila tradiční kulturu

Část VII, Historie zabíjení Čínské Komunistické strany

Část VIII, Proč je čínská komunistická strana zlý kult

Část IX, O bezohledné povaze čínské komunistické strany