(Velká Epocha)
(Velká Epocha)

ÚVOD

Když mluvíme o tyranii, většina Číňanů si vzpomene na Čchin Š' Chuanga (259–210 př. n. l.), prvního císaře dynastie Čchin, za jehož represivní vlády se pálily filosofické knihy a kdy byli zaživa pochováváni konfuciánští učenci.

Kruté zacházení s lidmi vycházelo z Čchin Š' Chuangovy taktiky "využít pro své panování všechny zdroje pod nebesy" . Svou vládu opřel o čtyři hlavní body: nepřiměřeně vysoké daně, plýtvání lidskými zdroji na megalomanské projekty (které ho měly proslavit), surové mučení podle krutých zákonů a ovládání lidských myslí zamezováním svobody myšlení a projevu, pálením knih anebo dokonce pohřbíváním učenců zaživa. Za vlády Čchin Š' Chuanga měla Čína deset milionů obyvatel; z nich císař odvedl více než dva miliony na nucené práce. Čchin Š' Chuang přenesl své kruté zákony do intelektuální sféry prostřednictvím zákazu svobody myšlení v obrovském rozsahu. Během jeho vlády byly zabity tisíce konfucijských učenců a úředníků, kteří kritizovali vládu.

Dnes je násilí a zneužívání lidí, praktikované čínskou komunistickou stranou (ČKS), ještě tvrdší než za časů tyranské dynastie Čchin. Většina lidí ví, že filosofie Strany je filosofií "boje". Mao Ce-tung, první vůdce komunistické strany od ustanovení Čínské lidové republiky, to prohlásil velice jasně: "To, co udělal Čchin Š' Chuang, nebylo nic významného. On zaživa pochoval 460 intelektuálů, ale my jsme jich pochovali 46 000. Jsou lidé, kteří vládu Čchin Š' Chuanga a nás označují za diktaturu, a my to přijímáme. Je to tak."

Podívejme se na tíživých pětapadesát let Číny pod vládou Komunistické strany Číny. Od chvíle, kdy převzala moc, páchala třídní genocidu a pomocí politiky násilné revoluce dosadila svou vládu teroru. Aby potlačila všechny názory odlišné od komunistické vize, zabíjela lidi a vymývala jim mozky. Organizovala jedno politické hnutí za druhým, aby sebe sama vykreslila jako neomylnou a podobnou božstvu. Následovala svou politiku třídního boje a násilné revoluce – vražděním a podlými úskoky se zbavovala disidentů a opozičních sociálních skupin, čímž přinutila všechny Číňany, aby se stali poslušnými sluhy její tyranské vlády.DEVĚT KOMENTÁŘŮ KE KOMUNISTICKÉ STRANĚ – 5 000 výtisků

Devet-komentaru-ke-komunisticke-strane-titOd 27. listopadu do 27. prosince 2016 věnovali občané ČR prostřednictvím stránek Startovac.cz ve veřejné sbírce financí na dotisk českého překladu knihy Devět komentářů ke komunistické straně více než 165 000,- KčDěkujeme za podporu!

Ve středu 12. 4. 2017 se díky podpoře veřejnosti v Galerii Lucerna uskutečnilo slavnostní uvedení knihy na český knižní trh.

Náklad vydání dosáhl 5000 kopií.

Kniha je v prodeji v síti Kosmas.

Cena: 249,- Kč (s DPH)
Počet stran: 252 

Veřejnou sbírku a tisk realizovala nezisková organizace: Lidská práva bez hranic, z.s.

 


Nyní nabízíme celou sérii Devíti komentářů on-line.

Devět komentářů ke komunistické straně: Část I, Co je komunistická strana

Část II, Počátky Čínské Komunistické Strany

Část III, Tyranie čínské komunistické strany

Část IV, Čínská komunistická strana se staví proti přírodě

Část V, Tajná dohoda Ťiang Ce-mina s ČKS o pronasledovaní Falun Gongu

Část VI, Čínská komunistická strana zničila tradiční kulturu

Část VII, Historie zabíjení Čínské Komunistické strany

Část VIII, Proč je čínská komunistická strana zlý kult

Část IX, O bezohledné povaze čínské komunistické strany