Úvod

Image
(Velká Epocha)

Kultura je duší národa. Je důležitým duchovním faktorem pro lidstvo, podobně jako faktory hmotné, např. původ národů nebo území, které obývají.

Historie každého národa je určena jeho kulturním vývojem. Úplné zničení tradiční kultury národa povede k jeho zániku. Prastaré národy, které vytvořily slavné civilizace, zanikly v momentě, kdy se vytratila jejich kultura - ačkoli lidé této rasy možná žili dál. Čína je jedinou zemí na naší planetě, jejíž prastará civilizace byla předávána přes pět tisíc let. Zničení její tradiční kultury je neodpustitelným zločinem.

Čínská kultura, o které se věřilo, že je darem bohů, začala pověstmi o Pchan-ku, který vytvořil nebe a zemi , pověstí o Nü-wa, která stvořila lidi , legendou o Šeng-nungovi, který určil stovky léčivých rostlin či Cchang-ťieovi, který vytvořil čínské znaky. Taoistická znalost vesmíru a Konfuciovy morální principy jsou základní stavební kameny celé čínské kultury. Myšlenka Lao-c'e o jednotě nebe a lidí byla jasně vyjádřena v Tao-te-ťingu: "Člověk následuje zemi, země následuje nebe, nebe následuje Tao a Tao následuje to, co je přirozené." Konfuciovo klasické Velké učení začíná takto: "Velké učení napomáhá zušlechťování ctnosti."

Konfucius založil před 2000 lety vlastní školu, ve které vyučoval své studenty. Zde jim vštěpoval ideály konfucianismu, kterými bylo pět základních hodnot dobroty, spravedlivosti, slušnosti, moudrosti a věrnosti. V prvním století přišel z východu do Číny Šákjamuniho buddhismus, který svým důrazem na soucit a spásu všech bytostí značně obohatil čínskou kulturu. Proto se konfucianismus, taoismus a buddhismus staly vírami, které se v čínské společnosti navzájem doplňují. Toto přivedlo dynastii Tchang (618–907 n. l.) až na vrchol její slávy a prosperity.

Přestože čínský národ v průběhu dějin opakovaně zažíval invaze a útoky, jeho kultura si udržela svou odolnost a sílu, její podstata byla neustále odevzdávána dalším generacím. Znalost vesmíru, kterou měli naši předkové, byla shrnuta v myšlence jednoty nebe a lidstva. Je všeobecně známo, že dobro bude odměněno a zlo potrestáno. Základním principem je nedělat druhým to, co by se člověku samotnému nelíbilo; věrnost, úcta k rodičům, důstojnost a spravedlivost určovaly společenské normy a Konfuciových pět základních ctností položilo základ pro morálku člověka jako jednotlivce i celé společnosti. S těmito hodnotami ztělesňovala čínská kultura upřímnost, dobrotu, harmonii a toleranci. Soudě podle nápisů na jejich náhrobcích, běžní Číňané si vážili nebes, země, panovníka, příbuzných a učitelů. Bylo to vyjádření hluboce zakořeněných čínských tradic, úcty k Bohu, věrnosti své vlasti, důrazu na rodinné hodnoty a úcty k učitelům a starým lidem. Tradiční čínská kultura hledala soulad mezi lidstvem a vesmírem a zdůrazňovala etiku a morálku jednotlivce. Byla založena na principech zušlechťování sebe sama, které jsou obsaženy v konfucianismu, buddhismu a taoismu, a poskytovala čínským lidem prostředí vzájemné snášenlivosti, sociální pokrok, záruku lidské morálky a spravedlivou víru.DEVĚT KOMENTÁŘŮ KE KOMUNISTICKÉ STRANĚ – 5 000 výtisků

Devet-komentaru-ke-komunisticke-strane-titOd 27. listopadu do 27. prosince 2016 věnovali občané ČR prostřednictvím stránek Startovac.cz ve veřejné sbírce financí na dotisk českého překladu knihy Devět komentářů ke komunistické straně více než 165 000,- KčDěkujeme za podporu!

Ve středu 12. 4. 2017 se díky podpoře veřejnosti v Galerii Lucerna uskutečnilo slavnostní uvedení knihy na český knižní trh.

Náklad vydání dosáhl 5000 kopií.

Kniha je v prodeji v síti Kosmas.

Cena: 249,- Kč (s DPH)
Počet stran: 252 

Veřejnou sbírku a tisk realizovala nezisková organizace: Lidská práva bez hranic, z.s.

 


Nyní nabízíme celou sérii Devíti komentářů on-line.

Devět komentářů ke komunistické straně: Část I, Co je komunistická strana

Část II, Počátky Čínské Komunistické Strany

Část III, Tyranie čínské komunistické strany

Část IV, Čínská komunistická strana se staví proti přírodě

Část V, Tajná dohoda Ťiang Ce-mina s ČKS o pronasledovaní Falun Gongu

Část VI, Čínská komunistická strana zničila tradiční kulturu

Část VII, Historie zabíjení Čínské Komunistické strany

Část VIII, Proč je čínská komunistická strana zlý kult

Část IX, O bezohledné povaze čínské komunistické strany