Úvod

(Velká Epocha)
(Velká Epocha)

Pětapadesátiletá historie čínské komunistické strany je psána krví a lží. Příběhy, skryté za touto krvavou historií, jsou nejen nezměrně tragické, ale také málo známé.

Za vlády ČKS bylo zabito 60-80 milionů nevinných Číňanů, po kterých zůstaly rozvrácené rodiny. Mnoho lidí nemohlo v průběhu novodobých čínských dějin přijít na to, proč ČKS vůbec zabíjí.

Dnes Strana pokračuje v brutálním pronásledování praktikujících Falun Gong a současně střelbou rozhání protestující davy v Chan-janu. Lidé znovu přemýšlejí, zda někdy přijde den, kdy se ČKS naučí mluvit slovy spíše než zbraněmi.

Mao Ce-tung shrnul smysl Velké kulturní revoluce takto:  "... když svět překoná chaos, přijde mír, po 7 až 8 letech však musí být chaos znovu nastolen." Jinými slovy, Velká kulturní revoluce by měla nastat každých 7 nebo 8 let a v tomto období by také měly být povražděny masy lidí.

V pozadí masakrů ČKS jsou její podpůrné ideologie a praktické zájmy.

 


Ideologicky ČKS věří v "diktaturu proletariátu" a "nepřetržitou revoluci pod diktaturou proletariátu". Proto, když ČKS převzala moc nad Čínou, zabila velkostatkáře, aby "vyřešila" problémy s výrobou v zemědělských oblastech, a zabila "kapitalisty", aby dosáhla cíle komerční a průmyslové reformy a "vyřešila" tak výrobní vztahy ve městech. Když byly tyto dvě třídy odstraněny, byly ekonomické problémy v podstatě "vyřešeny". Také problém filosofické a ideologické "nadstavby třídního boje" volal po masakru, který by jej "vyřešil". Potlačení opoziční strany Chu Fenga a anti-pravičácké hnutí odstranilo intelektuály. Zabíjení křesťanů, taoistů a buddhistů "vyřešilo" náboženské problémy. Hromadné vraždění během Velké kulturní revoluce potvrdilo kulturně a politicky vedoucí roli ČKS ve společnosti. Masakr na náměstí Tchien-an-men vláda použila, aby předešla politické krizi a zároveň umlčela všechny eventuální demokratické požadavky. Pronásledování Falun Gongu slouží k tomu, aby se "vyřešila" otázka víry a tradičních způsobů léčení. Spáchání těchto zločinů bylo pro ČKS zcela nezbytné, chtěla-li posílit svou moc a udržet si nadvládu tváří v tvář nekončící finanční krizi (když se ČKS dostala k moci, ceny začaly astronomicky stoupat a po Velké kulturní revoluci se čínská ekonomika téměř rozpadla), krizi politické (někteří lidé nenásledovali nařízení Strany, jiní zase chtěli se Stranou sdílet politická práva) a krizi přesvědčení (rozpad bývalého Sovětského svazu, politické změny ve východní Evropě a otázka Falun Gongu). Kromě případu Falun Gongu byla všechna tato politická hnutí použita na oživení zlého ducha ČKS a jeho touhy po revoluci. Čínská komunistická strana také použila tato hnutí na prověření svých členů a odstranění těch, kteří nesplňovali její požadavky na loajalitu.DEVĚT KOMENTÁŘŮ KE KOMUNISTICKÉ STRANĚ – 5 000 výtisků

Devet-komentaru-ke-komunisticke-strane-titOd 27. listopadu do 27. prosince 2016 věnovali občané ČR prostřednictvím stránek Startovac.cz ve veřejné sbírce financí na dotisk českého překladu knihy Devět komentářů ke komunistické straně více než 165 000,- KčDěkujeme za podporu!

Ve středu 12. 4. 2017 se díky podpoře veřejnosti v Galerii Lucerna uskutečnilo slavnostní uvedení knihy na český knižní trh.

Náklad vydání dosáhl 5000 kopií.

Kniha je v prodeji v síti Kosmas.

Cena: 249,- Kč (s DPH)
Počet stran: 252 

Veřejnou sbírku a tisk realizovala nezisková organizace: Lidská práva bez hranic, z.s.

 


Nyní nabízíme celou sérii Devíti komentářů on-line.

Devět komentářů ke komunistické straně: Část I, Co je komunistická strana

Část II, Počátky Čínské Komunistické Strany

Část III, Tyranie čínské komunistické strany

Část IV, Čínská komunistická strana se staví proti přírodě

Část V, Tajná dohoda Ťiang Ce-mina s ČKS o pronasledovaní Falun Gongu

Část VI, Čínská komunistická strana zničila tradiční kulturu

Část VII, Historie zabíjení Čínské Komunistické strany

Část VIII, Proč je čínská komunistická strana zlý kult

Část IX, O bezohledné povaze čínské komunistické strany