Úvod

(Velká Epocha)
(Velká Epocha)

Kulturní revoluce byla obdobím, ve kterém bylo "slunce nejrudější", a "svět nejtemnější." Všichni museli studovat Maovy práce.

Kolaps socialistického bloku vedeného Sovětským svazem na počátku devadesátých let znamenal (po téměř jednom století jeho existence) selhání komunismu. Avšak čínská komunistická strana neočekávaně přežila a stále kontroluje Čínu, zemi s pětinou světové populace. Nevyhnutelně vyvstává otázka: Je dnešní ČKS skutečně stále komunistická?

Nikdo v dnešní Číně, včetně členů strany, už na komunismus nevěří. Po padesáti letech socialismu si ČKS nyní osvojila soukromé vlastnictví a dokonce má burzu s cennými papíry. Shání zahraniční investice, aby založila nové podniky, zatímco v maximální možné míře zneužívá dělníky a rolníky. Toto je přesným opakem komunistických ideálů. Přestože uzavírá kompromisy s kapitalismem, ČKS si stále udržuje absolutistickou kontrolu nad lidmi. Ústava, pozměněná v roce 2004, stále rigorózně prohlašuje, že "Číňané různých etnik budou nadále podporovat lidově demokratickou diktaturu a socialistickou cestu pod vedením Komunistické strany Číny a návodů marxismu-leninismu, ideologie Mao Ce-tunga, teorie Teng Siao-pchinga a důležité myšlenky ,Tří reprezentantů'…"

"Leopard zemřel, ale jeho kůže stále zůstala" . Z ČKS zůstala už jen "její kůže". ČKS zdědila tuto kůži a používá ji, aby si udržela moc nad Čínou.

Jaká je povaha této kůže, kterou zdědila ČKS, jinými slovy, samotná organizace ČKS?DEVĚT KOMENTÁŘŮ KE KOMUNISTICKÉ STRANĚ – 5 000 výtisků

Devet-komentaru-ke-komunisticke-strane-titOd 27. listopadu do 27. prosince 2016 věnovali občané ČR prostřednictvím stránek Startovac.cz ve veřejné sbírce financí na dotisk českého překladu knihy Devět komentářů ke komunistické straně více než 165 000,- KčDěkujeme za podporu!

Ve středu 12. 4. 2017 se díky podpoře veřejnosti v Galerii Lucerna uskutečnilo slavnostní uvedení knihy na český knižní trh.

Náklad vydání dosáhl 5000 kopií.

Kniha je v prodeji v síti Kosmas.

Cena: 249,- Kč (s DPH)
Počet stran: 252 

Veřejnou sbírku a tisk realizovala nezisková organizace: Lidská práva bez hranic, z.s.

 


Nyní nabízíme celou sérii Devíti komentářů on-line.

Devět komentářů ke komunistické straně: Část I, Co je komunistická strana

Část II, Počátky Čínské Komunistické Strany

Část III, Tyranie čínské komunistické strany

Část IV, Čínská komunistická strana se staví proti přírodě

Část V, Tajná dohoda Ťiang Ce-mina s ČKS o pronasledovaní Falun Gongu

Část VI, Čínská komunistická strana zničila tradiční kulturu

Část VII, Historie zabíjení Čínské Komunistické strany

Část VIII, Proč je čínská komunistická strana zlý kult

Část IX, O bezohledné povaze čínské komunistické strany