Kreacionizmus sa bude od budúceho septembra vyučovať na Britských stredných školách spolu s Darwinovou evolučnou teóriou.

Kritici tvrdia, že zahrnutie diskusie o kreacionizme do školských osnov môže viesť k zahmleniu rozdielov medzi náboženskou výučbou a vedou.

Vláda hovorí, že kreacionizmus sa nevyučuje ako predmet na školách.

OCR argumentuje tým, že odkazy na kreacionizmus majú pritiahnuť pozornosť študentov k vedeckej polemike.

V študijnom pláne “Brána k vede” sa žiaci oboznamujú s tým, ako organizmy skameneli a učitelia “majú vysvetliť, že skameneliny boli v rôznych obdobiach rôzne interpretované (napr. z pohľadu kreacionizmu).”

Hovorca skúšobnej komisie argumentoval, že študenti by mali rozumieť kontextu, v ktorom sa vedecké idey objavovali a že prehodnocovanie empirických dôkazov môže vyvolať “vedecký spor”.

National Curriculum na svojej webstránke uvádza, že k maturitám by “študentov mali učiť, ako vedecké spory môžu vystúpiť z roznych spôsobov interpretácie empirických dôkazov (napríklad Darwinovej evolučnej teórie).”

Ďalej sa spomína, že učitelia by mali spomenúť “spôsoby, akými môže byť vedecká práca ovplyvnená kontextom, v ktorom sa uskutočnila (napríklad sociálny, historický, morálny a duchovný), a ako tieto kontexty môžu ovplyvniť, či idey budú alebo nebudú akceptované.”

John Noel z OCR povedal pre britský denník Times, že zaradenie kreacionizmu bolo “iba pohľadom na jeden konkrétny príklad toho, ako sa vedecká interpretácia mení v priebehu času.”

“História vedeckým ideí má nielen legitímne miesto v osnovách o vede; je to aj požiadavka nového programu štúdia.“

Kreacionizmus je odnožou teórie “inteligentného dizajnu”, ktorý napáda Darwinizmus na podklade toho, že vychádzajúc z histórie Zeme je príroda príliš komplexná a dokonale usporiadaná na to, aby mohla do súčasného stavu dospieť pomocou evolúcie. Na tomto základe môže byť jediné vysvetlenie také, že išlo o projekt inteligentného stvoriteľa.

Evanjelické skupiny vyvolali kontroverziu v USA, keď sa snažili spochybniť výlučnosť darwinizmu v školských osnovách.

Tri všeobecnovzdelávacie školy v Británii založené kresťanským milionárom Sirom Petrom Vardy, obchodníkom s autami, boli kritizované, keď  v roku 2003 do svojich osnov zaradili popri Darwinovej teórii aj kreacionizmus.

Sir Peter sa v tom čase bránil vyhlásením, že výučba sa snažila prezentovať obe strany sporu: “Jedno je teória a druhé je pozícia viery. Je to na deťoch.”