Svedkyňa, ktorá pracuje v Liao-ningskej nemocnici zameranej na liečenie cievnych chorôb čínskou a západnou medicínou hovorí, že telá praktizujúcich Falun Gongu sú spopolnené hneď potom, ako im odstránia z tela orgány. (Veľká Epocha)
Svedkyňa, ktorá pracuje v Liao-ningskej nemocnici zameranej na liečenie cievnych chorôb čínskou a západnou medicínou (stojí zady k fotografovi) hovorí, že telá praktizujúcich Falun Gongu sú spopolnené hneď potom, ako im odstránia z tela orgány. (Veľká Epocha)

Svedkyňa, ktorá pracuje v Liao-ningskej nemocnici zameranej na liečenie trombóz čínskou a západnou medicínou, hovorí, že telá nasledovníkov Falun Gongu sú spopolnené hneď potom, ako im odstránia z tela orgány.

Bývalá zamestnankyňa Liao-ningskej nemocnice zameranej na liečenie cievnych chorôb čínskou a západnou medicínou povedala Veľkej Epoche počas nedávneho rozhovoru, že koncentračný tábor Su-ťia-tchun je v skutočnosti časťou nemocnice. Koncentračný tábor bol zapojený do vyberania orgánov z tiel nasledovníkov Falun Gongu za živa, a následnom predaji týchto orgánov. Od roku 2001 koncentračný tábor tajne zadržiaval približne 6.000 nasledovníkov Falun Gongu a žiadnemu z nich sa nepodarilo opustiť tábor živému. Nemocnica im vyberala obličky, pečeň a rohovku. Po odobratí orgánu boli nasledovníci Falun Gongu vhodení do spaľovne, ktorá je prerobená z kotolne. Ich popol je vyvezený na skládku spolu s popolom z uhlia.

2. Orgány boli odobraté trom štvrtinám zo 6.000 ľudí

Orgány odoberali ľuďom v rôznom zdravotnom stave. Pretože mnoho obetí bolo zadržiavaných protizákonne, neexistoval ani zatykač ani identifikácia toho, kto tí ľudia naozaj sú. Keď im odobrali orgány, nikto ich telá nežiadal. Niekedy si ich telá vyzdvihli podvodníci, ktorí sa tvárili ako ich členovia rodín.

Orgány odobrali asi trom štvrtinám zo 6.000 ľudí, ktorí umreli: väčšinou išlo o srdce, obličky, rohovku a kožu. Ich telá následne spálili. Svedkyňa, ktorého člen rodiny sa zúčastňoval na odstraňovaní orgánov z tiel nasledovníkov Falun Gongu, povedala, že v nemocnici zostalo približne 2.000 nasledovníkov Falun Gongu. Svedkyňa sa obáva, že ich úrady všetkých zabijú, aby zničili dôkazy.

Liao-ningská nemocnica zameraná na liečenie trombóz čínskou a západnou medicínou sa nachádza na ulici Süe-sung č. 47, Su-ťia-tchun, mesto Šen-jang, provincia Liao-ning, Čína. Bola prvou nemocnicou v Číne, ktorá sa špecializovala na srdce, mozog a okolité krvné cievy. Nemocnica sa skladá z niekoľkých organizácií, vrátane Vysokoškolskej nemocnice Liao-ninskej tradičnej čínskej medicíny a Centra liečenia trombóz v Šen-jangu.

3. Podrobnosti o koncentračnom tábore

Rozloha nemocnice je približne 21.000 m2, z toho 17.563 m2 zaberajú budovy. Zamestnáva 460 ľudí v 24 oddeleniach a 20 špecializáciách. Podľa informácií čínskej vlády bola nemocnica založená v decembri 1988 a predtým sa nazývala Výskumný ústav trombóz v Šen-jangu a Liečebné centrum trombóz provincie Liao-ning s integrovanou čínskou a západnou medicínou. V júni 1998 bola premenovaná na Centrum liečenia trombóz tradičnou čínskou medicínou.Noviny Ranný pohľad na čínsky obchod vo svojom článku 4. júla 2004 uviedli, že pracovník farmy v Su-ťia-tchune, Šen-jang, umrel neprirodzenou smrťou a následne ho spopolnili. Úmrtný list vystavilo Centrum liečenia trombóz tradičnou čínskou medicínou v Su-ťia-tchune. Táto správa vzbudila v Číne značný rozruch.

Kópia úmrtného listu (fotografia z archívu Veľkej Epochy). Kópia úmrtného listu (fotografia z archívu Veľkej Epochy).

Ďalej uvádzame rozhovor reportéra Veľkej Epochy so zamestnankyňou Liao-ningskej nemocnice zameranej na liečenie trombóz čínskou a západnou medicínou v Su-ťia-tchune, mesto Šen-jang. Otázky kládol reportér a odpovedala na ne zamestnankyňa, s ktorou sa robil rozhovor.

Otázka: Vedeli o tom zamestnanci nemocnice vo vnútri koncentračného tábora?

Odpoveď: Len malé množstvo úradníkov a niekoľko lekárov tejto nemocnice je zapojených do tajných operácii vyberania orgánov. Niektorí ďalší zamestnanci o tom vedia, ale táto téma je absolútnym tabu. Všetci sa boja, že ich zabijú, alebo budú mať problémy pred súdom, takže sa jej vyhýbajú. Iba veľmi dôveryhodní lekári môžu byť vybratí, aby sa stali chirurgami pre operácie vyberania orgánov.

Otázka: Boli nasledovníci Falun Gongu nažive, keď im vyberali orgány? Vedeli o tom ich rodiny?

Odpoveď: Nasledovníci Falun Gongu, ktorí tam boli uväznení, pochádzali väčšinou z väznice Ta-pej, pracovného tábora Ma-san-ťia, alebo iných väzníc v Šen-jangu, alebo to boli nasledovníci Falun Gongu zatknutí v parkoch či obytných domoch. Pretože sa odmietli vzdať Falun Gongu, zatkli ich bez akýchkoľvek formálnych splnomocnení a ich rodiny nevedeli o ich situácii. Dokonca neboli známe ani mená mnohých z nich. Navyše, keďže čínske úrady realizujú politiku „zbavenia sa zodpovednosti“ za zabitie nasledovníkov Falun Gongu, smrť nasledovníkov Falun Gongu pre väzenie neznamená veľký problém. Čínska komunistická strana prenasleduje Falun Gong a týmto zamestnancom nemocnice povedali, že nasledovníci Falun Gongu sú v stave neďaleko od smrti preto, že zabili ľudí, alebo boli odsúdení na smrť za nejaké zločiny, alebo sa zbláznili kvôli praktizovaniu Falun Gongu.

Nasledovníci Falun Gongu, ktorým vyberali orgány, boli v rôznom stave.

Orgány vybraté zo živých tiel sú oveľa cennejšie ako orgány z mŕtvych tiel. Mnoho nasledovníkov Falun Gongu bolo ešte živých, keď im vyberali orgány. Keď im vyrezali orgány, niektorí z týchto ľudí boli vhodení rovno do pece na spopolnenie, takže nezostali žiadne stopy. U niektorých iných, potom ako im vybrali orgány, lekár ranu zašil a požiadal rodinu alebo predstaviteľa rodiny, aby podpísal súhlas so spopolnením. Členovia rodiny vôbec netušili, že mŕtvemu vybrali orgány.

Boli aj nejakí zdraví nasledovníci Falun Gongu vo väzeniach alebo na iných miestach, ktorým vpichli – bez ich vedomia – psychologické látky, z čoho potom mali nejasnú myseľ. Potom ich presunuli do koncentračného tábora Su-ťia-tchun, kde trpeli ďalším mučením, až kým im nevybrali orgány a tajne nespálili ich telá.

Medzi nasledovníkmi Falun Gongu, ktorým vyberali orgány, boli niektorí zdraví a niektorí slabí. Keďže väčšina z nich bola zatknutá nelegálne, neboli žiadne zatykače ani identifikačné karty. Potom ako im za živa vybrali orgány, nikto si nenárokoval na ich telá; niekedy ich telá chceli ľudia s predstieranou identitou.

Žiaden z týchto ľudí nevyšiel z koncentračného tábora živý; tri štvrtiny z týchto 6.000 ľudí zomrelo, pričom im vybrali ich srdce, obličky, rohovku a kožu a zbavili sa ich tiel. Myslím, že teraz je v tejto nemocnici stále asi 2.000 nasledovníkov Falun Gongu a teraz sa obávam, že úrady budú chcieť zničiť všetky dôkazy a zabiť ich.

Otázka: Ako ste sa dozvedeli o týchto veciach? Ste vy sama lekárkou, ktorá sa zúčastnila vyberania orgánov?

Odpoveď: Pracovala som v Liao-ningskej nemocnica zameraná na liečenie trombóz čínskou a západnou medicínou. To je presne tam, kde sa nachádza koncentračný tábor. Člen mojej rodiny sa zúčastňoval operácií vyberania orgánov nasledovníkov Falun Gongu. Toto spôsobilo v našej rodine mnoho trápenia.

Otázka: Povedzte nám prosím, čo o tom viete.

Odpoveď: V roku 2001 naša nemocnica začala držať vo väzbe nasledovníkov Falun Gongu. Na začiatku boli títo ľudia zadržiavaní v jednoposchodových domoch v zadnom dvore nemocnice. Neskôr vedenie nemocnice dalo zbúrať jednoposchodové domy a nebolo známe, kam do nemocnice presunuli nasledovníkov Falun Gongu. Mnoho personálu v nemocnici v súkromí hovorilo, že títo nasledovníci Falun Gongu boli tajne presunutí do podzemných izieb nemocnice. Podľa nejakých ľudí, ktorí v nemocnici pracovali, mala nemocnica obrovské množstvo tajných podzemných izieb.

V čase, keď sme tam išli pracovať, človek zodpovedný za logistiku a nákupy v nemocnici povedal, že počet umelých výživ používaných pri operáciách a denné dávky, ktoré vedenie nemocnice požadovalo nakúpiť, dramaticky stúpli. Ľudia v logistike odhadovali na základe nákupov v tom čase, že v nemocnici je zadržiavaných prinajmenšom 6.000 nasledovníkov Falun Gongu.

Títo nasledovníci Falun Gongu neboli zadržiavaní v 4-poschodovej budove pod oddelením s pacientami a administratívou v prednej časti nemocnice, takže zamestnanci nemocnice ich vôbec nevídali. Iba z času na čas sme videli nasledovníkov Falun Gongu, ktorých doviezli na mobilnom lôžku intenzívnej starostlivosti na prvé poschodie na kontrolu. Títo ľudia boli veľmi slabí. Čo sa týka väčšiny nasledovníkov Falun Gongu, nikto nevedel, kde ich tajne držia. Keď nevedeli, kde ich držia, niektorí zamestnanci sa pýtali vedenia, prečo sa nakupuje toľko umelých výživ a denných dávok. Odpoveďou bolo len: „Musíte si len robiť dobre svoju prácu. Nie je dôvod na to, aby ste sa pýtali ďalšie otázky.“

Od roku 2001 sa jeden z členov mojej rodiny zúčastňoval na operáciách vyberania orgánov. Na začiatku sa mi snažil o tom vôbec nepovedať. Primári nemocnice vyberali lekárov, ktorým dôverovali v rôznych aspektoch, aby vykonávali tajné operácie. Po určitom čase som zistila, že člen mojej rodiny má bolesti, trápia ho nočné mory a má panický strach. Po mojich opakovaných otázkach mi nakoniec povedal pravdu. Primár nemocnice ho požiadal, aby sa zúčastňoval na vyberaní orgánov praktizujúcich Falun Gongu už v roku 2001. Až v roku 2003 člen mojej rodiny súhlasil. O niekoľko rokov nato cítil takú bolesť z účasti na týchto operáciách, že nemohol pokračovať. Rozhodol sa utiecť do zahraničia, aby sa tejto veci zbavil.

Povedal mi: „vôbec nerozumieš, ako trpím; tí praktizujúci Falun Gongu boli živí. Bolo by to ľahšie, keby boli mŕtvi ale oni boli živí.“

Otázka: Boli aj nejakí ďalší lekári z nemocnice, ktorí sa zúčastňovali operácii vyberania orgánov nasledovníkov Falun Gongu?

Odpoveď: Viem, že nejakí boli. Všetky tieto veci prebiehali tajne. Mnoho lekárov v našej nemocnici boli praktikanti z iných nemocníc. Pretože vláda nechce byť zodpovedná za telá nasledovníkov Falun Gongu, ich životy sú režimom považované za odpad a ich telá sa používali na experimenty pre nových lekárov, ktorí si robili praktikum.

Mnoho lekárov prišlo a zasa opustilo nemocnicu, pretože veľmi trpelo tým, že boli zapojení do takýchto vecí. Buď požiadali o preloženie na iné miesto, alebo si zmenili meno. Niektorí boli dokonca zabití, aby sa zahladili stopy a ich totožnosť bola zmazaná z centrálneho registra nemocnice, alebo im zmenili mená. Nikto nevie, kam sa tí lekári podeli.

Personál nemocnice vedel, že zadné krídlo nemocnice je zakázané. Bolo neustále sledované. Personál sa vyhýbal rozhovoru o tomto mieste.

Otázka: Hovorí sa, že nemocnica je vybavená spaľovacou pecou. Človek, ktorému vybrali orgány, je spopolnený za živa. Je to pravda?

Odpoveď: Zamestnanci nemocnice nazývajú to miesto „spopolňovač“. V skutočnosti je to miestnosť kotolne. V kotolni zamestnali niekoľko chudobných roľníkov z neďalekých miest. Keď sem prišli, boli úplne bez peňazí. Ale nahromadili si nejaké hodinky, prstene, náhrdelníky, atď. Nie je toho málo. Pracovníci nemocnice hovoria, že tieto šperky a hodiny vzali nasledovníkom Falun Gongu, ktorých orgány boli odstránené, než ich hodili do pece na spálenie. Medzi zamestnancami nemocnice sa hovorí, že niektorí boli ešte nažive, keď ich hádzali do pece.

Otázka: Dostanú injekciu s anestetikom, keď ich operujú?

Odpoveď: Áno. V nemocniciach v Číne sa používa norma pre anestetiká. Väčšinou bola dávka anestetika určená podľa možností nemocnice. Na verejnosti boli pacienti našej nemocnice len málo známi a otvorene známych operácii bolo málo. Ale zariadenia a vybavenia používaného na operácie bolo dosť veľa. Pretože množstvo anestetika bolo obmedzené, tieto tajné operácie nemohli používať normálne dávky anestetika. Aby ušetrili anestetikum, šetrili ním pri operáciách na nasledovníkoch Falun Gongu. Množstvo anestetika bolo veľmi malé. Mnohí, ktorých orgány boli vybraté, boli stále nažive. Môžete si predstaviť bolesť, ktorou trpeli nasledovníci Falun Gongu, ktorým vyberali orgány.

Otázka: Prežili nejakí ľudia z tých 6.000, ktorých zadržiavali po roku 2001?

Odpoveď: Nikto sa nemohol dostať von živý. Ich počet sa neustále zmenšuje. Nasledovníkov Falun Gongu zadržiavaných v Su-ťia-tchune je teraz menej ako predtým. Ale myslím si, že hriech vyberania orgánov z nasledovníkov Falun Gongu stále pokračuje.

Otázka: Kam sa tieto orgány väčšinou predávajú? Vedeli o tom vyšší úradníci vo vláde?

Odpoveď: Väčšinou sa predávajú do Thajska, ale myslím, že sa predávajú aj do iných častí sveta. Dnes je v Číne mnoho pacientov, ktorí potrebujú ľudskú kožu, rohovku a obličky na transplantáciu orgánov. Mnoho pacientov musí čakať na svoj rad, aby si mohli orgány kúpiť. V súčasnosti sa dá oblička predať za cenu od 30.000 do 100.000 amerických dolárov. Zisk z predaja orgánov je jednoducho obrovský. Ľudia, ktorí na tom zarábajú, nie sú len najvyšší predstavitelia nemocnice, ale aj úradníci rezortu zdravotníctva čínskej komunistickej strany. Tento zločin existuje v celom národe. Sú v tom zapojení ľudia od vládnych úradníkov cez lekárov až po predajcov orgánov a majú z toho veľký zisk.

Otázka: Prečo si vybrali nasledovníkov Falun Gongu ako zdroj orgánov?

Odpoveď: Pretože príbuzní mnohých nasledovníkov Falun Gongu ani nevedia, kde sú ich členovia rodín väznení. Takže ak boli zabití, nikto neprišiel a nežiadal ich telá.

Otázka: Prečo odhaľujete tieto veci? Môže to byť pre vás veľmi nebezpečné.

Odpoveď: Viem, že v nemocnici teraz stále zadržiavajú veľa nasledovníkov Falun Gongu. Rada by som o tom povedala svetovej verejnosti, aby tí, čo ešte neboli zabití, mohli byť zachránení. Chcela by som tiež odčiniť to, čo spôsobila moja rodina.

Nie som nasledovníčkou Falun Gongu. Ale ako zamestnankyňa nemocnice mám zodpovednosť za odhalenie pravdy a chcem umožniť svetu zachrániť tých nasledovníkov Falun Gongu, ktorí sú ešte nažive. Orgány nejakých nasledovníkov Falun Gongu stále žijú v telách pacientov. Rada by som požiadala verejnosť, aby tejto veci venovala pozornosť a zastavila tento strašný zločin.

 

Související články:

Vyšetřovací zpráva Kilgoura a Matase - Krvavá sklizeň

Krádeže lidských orgánů politickým vězňům v Číně nenecháme zamést pod koberec

Transplantace: David Kilgour - zabíjení praktikujících Falun Gongu pro peníze