Image
Orientálne transplantačné centrum, lekárske centrum v Číne, ktoré vykonáva veľký počet transplantácii orgánov. (OOTC.net)

Poznámka: Nasledujú interné informácie o vyberaní orgánov čínskou komunistickou stranou (ČKS) zo živých praktizujúcich Falun Gongu pomocou vojenských prostriedkov. Materiál poskytol starší vojenský lekár zo Šen-jangu, ktorý už predtým hovoril o vyberaní orgánov ČKS.

Doplňujúce informácie o vyberaní orgánov z praktizujúcich Falun Gongu.

Koncom minulého mesiaca som hovoril o narábaní s Falun Gongom v Šen-jangu a v ďalších oblastiach Číny. Teraz by som rád odhalil viac informácií, aby som umožnil medzinárodnému spoločenstvu pomôcť zastaviť takúto aktivitu.

V súčasnosti je najväčšou prekážkou zbieranie dôkazov o vyberaní orgánov z praktizujúcich Falun Gongu a iných zadržiavaných osôb. Nedostatok dôkazov bráni príslušným zahraničným organizáciám vo vyriešení tohto problému.

Ohľadom zbierania dôkazov, môžem odhaliť hlavné body vládneho postupu, s ktorým som sa stretol, v nádeji, že príslušné organizácie z neho získajú náznaky na vyšetrovanie. Kvôli svojej bezpečnosti stále nemôžem odhaliť celý proces. Popíšem tu časti procesu.

1. Nútené prostriedky vyberania orgánov


Celkove sú 2 druhy transplantačných zdrojov: dobrovoľní a nedobrovoľní. Avšak podľa vlády sú všetci darcovia orgánov dobrovoľní. Čo to znamená? Znamená to, že praktizujúci Falun Gongu a iní zadržiavaní sú zadržaní pod ich skutočnými menami, ale čo sa týka transplantácie orgánov, používajú sa falošné mená. Inými slovami, vytvára sa im falošná identita. Všetky tieto falošné osobné informácie sú dostupné a používa sa formulár pre dobrovoľný dar transplantovaných orgánov (samozrejme, podpis je falošný). Stretol som sa s viac ako 60.000 týchto dokumentov s falošnými podpismi. Všetky z nich hovoria, že dotyčná osoba dobrovoľne súhlasí s transplantáciou orgánov a bude zodpovedná za všetky následky. Niektoré formuláre sú dokonca pre transplantáciu srdca. Mnoho podpisov je spravených rovnakým rukopisom. Tieto dokumenty sa uchovávajú po 18 mesiacov a po týchto 18 mesiacoch musia byť zničené. Uchovávajú sa vo vojenských oblastiach na provinčnej úrovni. Prezeranie týchto dokumentov vyžaduje povolenie od čelných predstaviteľov ČKS v daných oblastiach. Jednou vecou, ktorú treba spomenúť, je že počas celého procesu transplantácie orgánu, ak sa transplantácia nepodarí, dokumenty ohľadom zdroja orgánu a telo musia byť zničené v priebehu 72 hodín. Všetky dokumenty a telo (niekedy dokonca živý človek) musia byť spálené a ich spálenie musí potvrdiť člen vojenského velenia. Vojenské velenie má právo zatýkať, zadržiavať alebo popraviť každého lekára, policajta, člena vojenskej polície alebo výskumu, ktorý toto tajomstvo odhalí vonkajšiemu svetu. Vojenský personál je preverovaný vojenským výborom ČKS.

2. Orgány sú získavané zo živých tiel

Človek, ktorého určia za zdroj pre transplantáciu orgánov, je presunutý z väzenia, pracovného tábora, záchytného centra alebo koncentračného tábora. V tomto bode človek stratí svoje meno a je mu priradený kód, ktorý zodpovedá falošnej identite dobrovoľného darcu orgánu. Človeku povedia, že mu spravia lekársku kontrolu. Po kontrole nasleduje lokálna anestézia a potom vybratie orgánu zo živého tela. Z bezpečnostných dôvodov vynechávam detaily ohľadom členov vojenského vedenia.

3. Aký je rozdiel medzi verejne ohlasovanými číslami a realitou?

Mnoho ľudí venuje mnoho pozornosti štatistikám o transplantáciách vyhlasovaných vládou. V skutočnosti „tajné“ transplantácie orgánov mnohokrát prevyšujú počet zverejňovaný vládou. Napríklad, ak vláda hovorí, že je za rok 30.000 prípadov, potom skutočné číslo je okolo 110.000. Je nadbytok zdrojov orgánov a toto je ďalším dôvodom, prečo klesli ceny za transplantáciu orgánov. Mnoho nemocníc je pod vojenskou správou a v informáciách o transplantáciách ústrednej vláde a verejnosti v skutočnosti zamlčujú veľký počet transplantácií orgánov, ktoré robia tajne. Skutočný počet je oveľa vyšší ako vládna štatistika. Ako som povedal predtým, v očiach týchto ľudí, ktorí robia operácie, sa ľudia, ktorým odoberajú orgány, už nepovažujú za ľudí, ale za zvieratá. Keď to robia po prvýkrát alebo po druhýkrát, niektorí sa trasú a sú nervózni. Ale po tisíckach operácií sa všetko zmení. Stanú sa necitlivými k vyberaniu orgánov zo živých ľudí a k spaľovaniu živých ľudí. Všetci vedia, že Čína vyváža mnoho výrobkov. Ale v Číne je tiež mnoho živých ľudí, ktorí sa vyvážajú. Inými slovami, čínski ľudia, ktorí spĺňajú isté fyzické predpoklady, sa vyvážajú do zahraničia ako výrobky pomocou predajnej siete. Transplantácie orgánov prebehnú v zahraničí a telá zdrojov orgánov sú zničené [Poznámka: V mnohých krajinách sú organizácie vedené Číňanmi, ktoré sa starajú o telá po vybratí orgánov zo živých tiel; týka sa to mnohých čínskych ambasád a konzulátov.] Čína je na vrchole svetového exportu živých ľudských tiel. Pre takmer všetkých týchto ľudí existujú falošné dokumenty. Nepoznám detaily. Viem, že v roku 2005 bolo vyvezených viac ako 950 ľudí. V skutočnosti existuje veľká globálna sieť na vyberanie orgánov a transplantácie a obchody prebiehajú v Číne. Od roku 2000 bolo viac ako 85% svetových transplantácií orgánov spravených v Číne. Toto číslo pochádza z interného dokumentu Vojenského výboru. Niekoľko ľudí bolo za „výsledky“ v tejto oblasti povýšených na generálov.

4. Monitorovací a riadiaci systém pre dôkazy

Ako som povedal skôr, transplantácie orgánov sú riadené vojskom. Tento systém je ďaleko nadradený vládnym úradom. Keď sa niečo stane vojensky utajovanou informáciou, je nemožné získať viac informácii, keďže som si istý, že každý vie, ako funguje vojenský systém. Takže musíme venovať viac pozornosti mnohým vojenským zariadeniam. To sú skutočné koncentračné tábory.

To je všetko, čo v tomto bode poviem. Ospravedlňujem sa, že z bezpečnostných dôvodov nemôžem uviesť viac podrobností.

Starší vojenský lekár zo Šen-jangu.