Image
Praktizujúca Falun Gongu protestuje pri príchode čínskeho premiéra Wen Ťia-pao do hotela Hyatt Regency v Perthe, Austrália, 2. apríla 2006.

Nesledujúci materiál poskytol starší vojenský lekár zo Šen-jangu, ktorý už predtým poskytol informácie o vyberaní orgánov zo živých praktizujúcich Falun Gongu čínskou komunistickou stranou (ČKS).

Nedávno v Pekingu ČKS usporiadala tajnú poradu s názvom „Stretnutie vojenského výboru Čínskej komunistickej strany o tom, ako zaobchádzať s náboženstvami s dôsledkami pre zámorie.“ Generálporučíci, vodcovia hlavných logistických oddelení, potom odovzdali všetkým miestnym vojenským organizáciám závery z tejto porady.

Porada sa skončila nasledovnými troma príkazmi:

1. Ďalšie blokovanie informačných kanálov Falun Gongu a posilňovanie bezpečnostného systému

Toto sa týka únikov informácií so vzťahom k Oblastiam pod zvláštnym vojenským dozorom (napr. koncentračné tábory). Vedenie sa usiluje o uzatvorenie všetkých informačných kanálov, ktorých sa to týka, aby sa zmenšil tlak z medzinárodného spoločenstva. Na konferencii sa tiež diskutoval a kritizoval protest pani Wang počas návštevy Chu Ťin-tchao v USA a zdôraznila sa tam dôležitosť zachovania utajenia informácii a bezpečnosti. Konferencia opätovne zdôraznila, že informácie ohľadom Oblastí pod zvláštnym vojenským dozorom sa považujú za najvyššie štátne tajomstvo a posilnila myšlienku, že tí, ktorí vyzradia takéto informácie, budú prísne potrestaní.

2. Zaobchádzanie s oddanými náboženskými nasledovníkmi s potenciálnymi stykmi v zahraničí rovnako ako s Falun Gongom

Na tejto konferencii bolo po prvýkrát vyhlásené, že so zápalistými kresťanskými, katolíckymi, islamskými a pravoslávnymi nasledovníkmi mimo kontroly vlády sa bude zaobchádzať rovnako ako s nasledovníkmi Falun Gongu. Na porade oznámili tvrdý úder na zahraničné náboženské skupiny a vážne potrestanie tých, ktorí nenasledujú predpísané pravidlá a trvajú na opätovnom vytvorení skupiny, aj napriek ich opakovanému rozpusteniu.

3. Rozšírené útoky na organizácie so zahraničnými stykmi a rozšírenie definície Falun Gongu.

So zvyšujúcou sa medzinárodnou a politickou povahou zahraničných organizácii Falun Gongu na porade nariadili podporu zo všetkých vládnych organizácií a rozhodli sa narábať s podporovateľmi Falun Gongu rovnako ako s nasledovníkmi Falun Gongu. Týmto spôsobom chcú Falun Gong izolovať.

Od roku 1999 bolo šesť podobných konferencií, po každej nasledovali vnútorné čistky a intenzívnejšie prenasledovanie, ktoré neušetrilo ani vojenský personál, lekárov a ozbrojené policajné sily. Prichádza ďalšia búrka.

Možno mi už nezostáva veľa času a nebude pre mňa mnoho príležitostí, aby som poslal von informácie. Toto môže byť poslednýkrát. Posielam vám tieto informácie. Ako si len želám obnovenie demokracie v Číne, kým som ešte nažive!

Starší vojenský lekár zo Šen-jangu