Image

Bývalý člen parlamentu David Kilgour (vlevo) a uznávaný advokát za lidská práva David Matas (vpravo) se zúčastnili tiskové konference v kanadské Ottawě 6. července 2006, kde zveřejnili zprávu ze svého vyšetřování odběrů lidských orgánů stoupencům Falun Gongu v Číně. (Čchun Ču/Velká Epocha)

OTTAWA – Nezávislí kanadští vyšetřovatelé ve zprávě tvrdí, že jsou přesvědčeni o odebírání orgánů praktikujícím Falun Gongu v Číně kvůli zisku. „Na základě toho, co víme, jsme dospěli k politováníhodnému závěru, že tato obvinění jsou pravdivá. Věříme, že docházelo a i dnes stále dochází k odebírání orgánů následovníkům Falun Gongu bez jejich souhlasu v široké míře,“ uvádí zpráva bývalého státního tajemníka Kanady pro Asijsko-pacifický region Davida Kilgoura a mezinárodního advokáta pro lidská práva Davida Matase.
 
46stránkový dokument se 14 přílohami je výsledkem jejich dvouměsíční práce na vyšetřování obvinění, že vězni svědomí – stoupenci Falun Gongu – jsou v Číně vražděni kvůli svým zdravým orgánům – včetně srdcí, ledvin, jater a rohovek –, jež jsou pak se ziskem prodávány. Někteří ze zákazníků jsou cizinci, „kteří by normálně museli čekat na dobrovolného dárce orgánů ve své zemi,“ říká zpráva.

„Odebírání orgánů nedobrovolným dárcům, které se děje systematicky a v široké míře, je zločinem proti lidskosti,“ píší autoři.

Report obsahuje 17 doporučení, včetně požadavku na Čínu, aby okamžitě s touto praktikou skončila. Další klíčová doporučení zahrnují mobilizaci kanadské vlády a dalších skupin, aby provedly svá vlastní vyšetřování, odmítnutí nebo zrušení pasů lidem, kteří jedou do Číny podstoupit transplantaci, zakázání vstupu do země čínským doktorům, kteří shánějí školení v transplantační chirurgii, a urgování u čínské vlády, aby začala s kriminálním vyšetřováním.

Kilgour a Matas se obraceli k novinářům na přeplněné tiskové konferenci na kandském Parliament Hill. „Až budete číst tuto zprávu, budete otřeseni,“ řekl Kilgour.

Matas prohlásil, že vyšetřování bylo provedeno na základě výzvy z kraje května od Koalice na vyšetření perzekuce Falun Gongu v Číně (KVPFGČ), nevládní organizace se sídlem ve Washingtonu, D. C., ale že pracovali nezávisle na této organizaci nebo jiných skupinách.

Kilgour a Matas zvážili 18 různých prvků pro a proti, z nichž všechny označili za „ověřitelné a ve většině případů nepopiratelné“. Když byly veškeré důkazy dány dohromady, „vykreslují celý, usvědčující obraz“, jak autoři napsali.

 

 
Časový sled událostí:

20. července 1999 – Falun Gong je oficiálně v Číně zakázán.
 
22. prosince 2000 – Webová stránka Falun Gongu přináší zprávy o doktorech a policistech, kteří se spolčují při odebírání orgánů praktikujícím Falun Gongu.

2001 – 2003 – Tábory na odběr orgánů pracují naplno, jak tvrdí informační zdroje.

9. března 2006 – „Peter“, čínský novinář, odhaluje existenci tábora Su-ťia-tchun; říká, že všichni vězni jsou stoupenci Falun Gongu.

24. března 2006 – „Annie“, manželka jednoho z doktorů v Su-ťia-tchunu, říká, že její muž tam odebíral rohovky praktikujícím Falun Gongu a že orgány jsou často obětem odebírány zaživa.
 
28. března 2006 – Čínský komunistický režim vydává prohlášení, ve kterém popírá zprávy o Su-ťia-tchunu, jako o zařízení na odběr orgánů.

31. březen 2006 – Vysloužilý vojenský důstojník tvrdí, že 36 pracovních táborů provádí odběry orgánů praktikujícím Falun Gongu a největší tábor může pojmout přes 120 000 vězňů. Také říká, že vyšetřování Su-ťia-tchunu nemá smysl, vzhledem ke schopnosti vlády přemístit velké množství vězňů přes noc jako náklad.

12. dubna 2006 – Státní zpravodajská agentura Sin-chua říká, že „v Su-ťia-tchunu byli stoupenci Falun Gongu, ale všichni teď podstupují nápravný [sic!] program na místech mimo oblast.“

16. dubna 2006 – Státní úřad Spojených států vydává prohlášení, ve kterém říká, že v rámci dvou nezávislých návštěv „nebyly nalezeny důkazy“ o zařízení na odběr orgánů v Su-ťia-tchunu.

20. dubna 2006 – Dr. Wen-ji Wangová se pokouší přitáhnout pozornost k praktikám odebírání orgánů v Číně a volá na vůdce Čínské komunistické strany Chu Ťin-tchaa při uvítací ceremonii před Bílým domem.

8. května 2006 - Bývalý státní tajemník Kanady pro Asijsko-pacifický region David Kilgour a mezinárodní advokát pro lidská práva David Matas oznamují zahájení vyšetřování odebírání orgánů v Číně.

21. května 2006 – Edward McMillan-Scott, viceprezident Evropského parlamentu, se v Číně setkává se dvěma stoupenci Falun Gongu - svědky odebírání orgánů.

21. května 2006 – Cchao Tung, jeden z těchto dvou svědků, je zatčen krátce po setkání. Jeho současné místo pobytu je neznámé.

6. června 2006 – Kilgour a Matas publikují zprávu s výsledkem, že jsou nyní přesvědčeni, že tvrzení Falun Gongu o odebírání orgánů jsou pravdivá.  

 

Jedním z prvků, které brali v úvahu, bylo současné klima v Číně, které utváří korupce, porušování lidských práv a státní politika pronásledování Falun Gongu zahrnující represe, podněcování k nenávisti a hromadná zatýkání.

Zpráva bere v úvahu rovněž počet praktikujících Falun Gongu, kteří se ztratili, a nevysvětlitelné krevní testy u vězňů. V některých případech existuje dokumentace o mrtvých tělech, která byla rodině vrácena s chybějícími orgány. Uskutečnily se také rozhovory se třemi oběťmi pronásledování, jež nyní žijí v Kanadě a které byly v průběhu věznění v Číně neočekávaně podrobeny nuceným lékařským prohlídkám.

Neobvykle krátké čekací lhůty na orgány v Číně – jeden či dva týdny na játra ve srovnání se 32,5 měsíci v Kanadě (průměr z r. 2003) – a počet provedených transplantací ve srovnání s počtem identifikovatelných zdrojů orgánů – to jsou další usvědčující faktory. Kilgour a Matas také ukázali materiály z webové stránky Čínského transplantačního centra, která inzeruje okamžitou dostupnost velkého množství orgánů od živých dárců.
 
Kilgour na tiskové konferenci zdůraznil, že jedním z nejvíce znepokojujících důkazů byl jeho rozhovor s bývalou manželkou čínského chirurga. Její muž připustil, že odebral rohovky přibližně dvěma tisícům vězňů z řad Falun Gongu. „Žádný z nich neposkytl rohovku, aniž by za to nemusel zaplatit také svým životem,“ řekl Kilgour. Další chirurgové byli zodpovědní za odběr zdravých orgánů předtím, než byla těla zpopelněna.

Zpráva také obsahuje přepisy telefonních rozhovorů, ve kterých úředníci v různých čínských nemocnicích, záchytných centrech a soudech připouštějí používání orgánů praktikujících Falun Gongu. Volající, kteří spolupracovali s vyšetřovateli, se vydávali za Kanaďany a Američany se zájmem o transplantaci.

V přepisu hovoru s doktorem v Nan-ningské městské nemocnici Min-cu v autonomní oblasti Kuang-si z 22. května 2006 čteme:

„Proč je pro ně [Kuang-čou] tak snadné je [orgány od praktikujících Falun Gongu] dostat?“
„Protože jsou důležitou institucí. Kontaktují soudní systém jménem celé university.“
„Pak používají orgány od praktikujících Falun gongu?
„Správně.“
 …
„To, co jste používali dřív (orgány praktikujících Falun Gongu), byly ze záchytných center, nebo z věznic?“
„Z věznic.“
„A bylo to od zdravých praktikujících Falun Gongu…?“
„Správně. Vybírali jsme jen ty dobré, protože při našich operacích zaručujeme kvalitu.“

Jak se to mohlo stát?

Matas nazval výsledky zprávy „šokující, odlišná forma zla“, které je těžké uvěřit, zrovna tak jako holocaustu a útoku na Světové obchodní centrum (WTC) v New Yorku.
 
Pozoroval ale, že v kontextu Číny to nemusí být tak překvapující jako jinde, vezmeme-li v úvahu, že Čína je první na světě v počtu poprav a její představitelé připustili odebírání orgánů mrtvým vězňům.

Také fakt, že Falun Gong byl a je „extrémně odlidštěn, hanoben a přehlížen“ posledních sedm let, podle Matase způsobuje, že je zpráva snadněji uvěřitelná. Jsou „pronásledováni slovy i skutky tím nejodpornějším způsobem,“ řekl.

Takové zločiny se také snadno provádějí v situaci totální represe médií, kdy jsou zastánci lidských práv trestáni za „prozrazování státních tajemství“.

Matas také podotkl, že tato praktika vynáší ohromné množství peněz.

Report odhaduje, že za šest let, od r. 2000 do r. 2005, bylo provedeno 41 500 transplantací, u kterých neexistuje žádný jiný vysvětlitelný zdroj. „Nedošlo k žádnému nárůstu počtu poprav od chvíle, kdy se začal zvedat počet transplantací. Jediná věc, která se změnila od chvíle, kdy začalo přibývat transplantací, je pronásledování Falun Gongu,“ řekl Matas.

Pekingský režim popřel obvinění a schválil zákon, který vstoupil v platnost prvního července a zakazuje nákup nebo prodej lidských orgánů a vyžaduje písemný souhlas od dárců. Matas řekl, že si je dobře vědom, že v Číně „zákony jednoduše nejsou uvedeny do praxe, včetně ústavního závazku k demokracii“.

Doporučuje Číně, ať už přijme nebo odmítne tato obvinění, aby přestala pronásledovat Falun Gong, pustila návštěvníky do věznic, přestala mučit a popravovat a přestala používat orgány vězňů na transplantace.

Budoucí vyšetřování

Matas a Kilgour nejeli do Číny, protože jim byla odmítnuta žádost o vízum. Kilgour řekl, že se setkal s panem Sunem z čínské ambasády, aby s ním probral podmínky cesty, ale on se prý zajímal jen o vyvrácení obvinění.

Kilgour řekl, že pokud dostane povolení, byl by stále rád, kdyby mohl jet do Číny a prověřit záznamy nemocnic a záznamy o souhlasu či další informace. I bez povolení se oba chystají udělat přešetření v případě, že by se objevily další informace.

Matas řekl, že důvodem pro vyšetřování bylo z části „mobilizovat komunitu lidských práv, aby se o tuto věc zajímala, protože se jedná o odlišnou formu násilí“. V tomto zločinu figuruje mrtvá oběť, která nemůže svědčit, pachatel, který se nepřiznává, a navíc po zločinu nezůstávají žádné stopy, uvedl Matas.

„Vyžaduje to změnu ve vyšetřovacích metodách,“ řekl a vyjádřil naději, že zpráva postrčí kupředu obvyklé vyšetřovací společenství, zahrnující Spojené národy, Amnesty International a další skupiny.

Spoluautoři doporučili, aby Čína otevřela všechna záchytná zařízení, včetně táborů nucených prací, pro inspekci Mezinárodního výboru Červeného kříže, nebo jiných organizací pro lidská práva či humanitárních organizací.

Kilgour doufá, že se Kanada zasadí o vyšetřování v rámci Protokolu Spojených národů o předcházení, potlačování a trestání obchodu s lidmi. Cítí, že by měla vláda také žádat od kanadských doktorů zprávy o jakýchkoli důkazech o pacientech, kteří získali orgán od člověka, který byl prodán z jiné země. Svůj zájem o tuto záležitost vyjádřilo mnoho členů kanadského parlamentu, včetně předsedy Konzervativní frakce Rahima Jaffera, řekl Kilgour.

Obhájce lidských práv Nové demokratické strany dnes vydal prohlášení, ve kterém zprávu označuje za extrémně znepokojivou a naléhá na premiéra, aby „zvýšil tlak na čínskou vládu ve věci spolupráce s nezávislými vyšetřovateli těchto tvrzení“.

Mezi doporučení nepatří uvalení ekonomických sankcí na Čínu. Matas to vysvětlil slovy: „Sankce fungují, jen když jsou důkladné.“ Turisté, kteří se například rozhodnou nejet na Olympijské hry do Pekingu v roce 2008, „nebudou mít příliš velký dopad na politiku Číny“, prohlásil Matas. Zdůraznil, že „to, co chceme, je zastavit tuto praxi [odebírání orgánů]“.

„Co může být horšího, než zabití lidské bytosti pro její orgány, aby na tom někdo vydělal?“ ptá se Kilgour.

Kilgour vyzval Kanaďany, kteří mají zájem, aby napsali svým poslancům, poslali dopisy editorům a šířili kopie zprávy, která je dostupná v angličtině a francouzštině na  http://investigation.redirectme.net/.