Image
Kreacionismus je teorie, která popírá většinu vědeckých závěrů o vývoji vesmíru a samotného života.  (Velká Epocha)

Na ukrajinských školách by se měla namísto Darwinovi evoluční teorie vyučovat teorie kreacionismu, která prohlašuje, že svět byl vytvořen nějakou nadpřirozenou bytostí. Tohle nedávno prohlásili ukrajinští vědci na tiskové konferenci v Kyjevě.

„Bez víry je naprosto nemožné pozvednout lidské vědomí. A bylo by příliš naivní myslet si, že toho můžeme dosáhnout pomocí umění a kultury. Pokud vychováváte člověka jako potomka zvířat, tím myslím opice, bude jako ony.“ Uvedl Valentie Zhalko-Titarenko, vedoucí vědecký pracovník z Institutu epidemiologie a infekčních onemocnění.

Vědcům není jasno, proč školy na Ukrajině upřednostňují Darwinovu evoluční teorii. Ve skutečnosti je to pouze jedna z několika možných teorií o původu člověka.

„Proč v naší zemi, která je jedna z nejcivilizovanějších zemí na světě, je zastáván pouze jeden postoj a to Darwinova teorie? Tento přístup není příliš demokratický.“ Věří Vladislav Olhovský, šéf oddělení na Institutu pro nukleární výzkum z Národní akademie věd.

Vědci považují obsah současných učebnic za zkreslený a zaujatý a chtějí navrhnout určité změny. Především v učebnicích oborů biologie, zeměpisu, astronomie a prehistorie. Svůj záměr již vyjádřili v dopise adresovaném ukrajinskému Ministerstvu školství. Obdrželi však pouze „formální odpověď“.

Kreacionismus je teorie, která popírá většinu vědeckých závěrů o vývoji vesmíru a samotného života. Ačkoliv je jeho koncept náboženský, kreacionismus se považuje za odvětví vědy.

Ti, co teorii kreacionismu podporují, odsuzují domněnky o náhodném vzklíčení života, a prosazují, že současná biologie není schopna objasnit původ života a lidské mysli.

Kreacionismus prohlašuje, že struktura molekuly DNA je tak složitá, že nemohla být stvořena náhodně z neorganické hmoty, a že pravděpodobnost takovéto události je velmi mizivá.  Podle této teorie by bylo na vytvoření takto složité DNA mnohem více času, než který doposud trvá náš vesmír.Přečtěte si:

Evoluční teorie a genetický brak