Image

Velkomoravský domek v archeoskanzenu v Modré u Velehradu na Uherskohradišťsku. (Radovan Bartošek/Velká Epocha)
 
Image
 
Image

Archeoskanzen v Modré u Velehradu na Uherskohradišťsku. (Radovan Bartošek/Velká Epocha)

Abychom mohli tvořit budoucnost, musíme znát svoji minulost. Ale poznávat svoji historii neznamená nutně kazit si oči nad nezáživnými, těžkými knihami plnými letopočtů.

Naší historie se můžeme dotknout. Ohmatat si ji. Nahlédnout do knížecího paláce i obydlí prostého zemědělce, podívat se do kovárny, pekárny či kostela tak, jak vypadaly v době Velké Moravy (830-903 n.l.).

A teď ta nejdůležitější otázka: Kde? V archeoskanzenu ve slovácké vísce  Modré u Velehradu na Uherskohradišťsku. Na nevelké ploše tu za pomoci archeologů, obce Modrá či Moravského zemského muzea vyrostl pozoruhodný areál, představující opevněné velkomoravské sídliště z lokality středního Pomoraví.

Celý areál se dá rozdělit na několik částí: Na část hospodářskou, tvořenou sýpkou, zásobními jamami, či obydlími prostých lidí - zemědělců, na plynule navazující část mocenskou, tvořenou knížecím palácem, až v část řemeslnou; zde nalezneme například kovárnu či dílnu staromoravského šperkaře.

Nad celým areálem se vypíná replika kamenného kostela z doby Velké Moravy, vedle níž jsou odkryty skutečné základy kostelíku sv. Jana, jehož stáří se odhaduje až do 9. stol., tedy do doby christianizace Moravy a existence Moravského státu.

V archeoskanzenu se také pořádají různé výstavy, divadelní představení a další kulturní akce - na své si tu přijde každý. Samozřejmostí je také dobrá úroveň služeb, která se dále rozvíjí.

Archeoskanzen v Modré, to je kus raného středověku, kus naší historie; historie, jejíž součástí se můžeme na chvíli stát, a tak ji snad pochopit.