Image
(foto Jean-Paul Brouard/sxc)

Před dvěma tisíci pěti sty lety žil za vlády dynastie Sung v období Jara a podzimu jeden netrpělivý muž. Jednoho dne ho přepadla myšlenka, že úroda na jeho poli roste příliš pomalu.

Před dvěma tisíci pěti sty lety žil za vlády dynastie Sung v období Jara a podzimu jeden netrpělivý muž. Jednoho dne ho přepadla myšlenka, že úroda na jeho poli roste příliš pomalu. Šel tedy na pole a zatahal za každou jednu sazeničku, aby rostla rychleji. Na sklonku dne už byl na konci svých sil. Když se vrátil domů, řekl své rodině: „Jsem úplně vyčerpaný. Dnes jsem těm sazeničkám hodně pomohl!“ Jeho syn byl zvědavý, co že to jeho otec udělal, a běžel se tedy na pole podívat. Když tam však dorazil, spatřil, že všechny sazeničky uvadly.

Kolik je na světě lidí, kteří dokáží ovládnout svou touhu po rychlé úrodě, místo aby spěchali na růst sazenic jako tento muž z dynastie Sung?

 

Zdroj: Převzato z „Mencia“.