Image
Jeho syn rád jezdil na novém krásném koni... (Velká Epocha)

Štěstí a neštěstí se rodí jedno z druhého a jejich přeměny je těžké předpovídat. Na severní hranici země žil jeden starý muž, který byl dobrým chovatelem koní. Jednoho dne zjistil, že se mu jeden z jeho koní zatoulal do sousední země Chu. Sousedům ho bylo líto, ale on řekl: „Kdo ví, zdali se to nezmění v požehnání?“ O několik měsíců později se kůň znenadání vrátil a přivedl s sebou pěknou klisnu. Sousedé mu přišli blahopřát k velkému štěstí, ale starý muž odpověděl: „Kdo ví, jestli se to nepromění v neštěstí?“

Jeho syn rád jezdil na novém krásném koni. Jednoho dne z něj však spadl, zlomil si nohy a zmrzačil se. Sousedé přišli starého muže politovat, ale ten odpověděl: „Kdo ví, zdali se to neotočí v požehnání?“

O rok později země čelila vpádu sousedního státu Chu a všichni mladí muži byli odvedeni do války – devět z deseti bylo zabito. Jeho syn coby mrzák zůstal doma a jeho život byl ušetřen.

Štěstí se může proměnit v neštěstí a to se může znovu změnit ve štěstí. Tato změna nikdy nekončí a její tajemství zůstává provždy skryto.

„Ponaučení v lidském životě“ z knihy „Chuaj Nan C“' sestavené Liou Anem (179–122 př. n. l.) ze Západní dynastie Chan.

 

Související články:

Nejkrásnější příběhy z Číny: Jak Nü-wa stvořila lidi a vyspravila nebe

Nejkrásnější příběhy staré Číny: Dětem nelze lhát

Nejkrásnější příběhy z Číny: Jak se vzácný jadeit vrátil neporušený zpět do státu Čao (I)