Image

Bývalý člen kanadského parlamentu David Kilgour (vlevo) a uznávaný právník v oblasti lidských práv David Matas na tiskové konferenci v Ottawě 6. července 2006. Na této konferenci Kilgour s Matasem poprvé zveřejnili svou vyšetřující zprávu ohledně vybírání orgánů živým stoupencům Falun Gongu v Číně. (Čchun Ču/Velká Epocha)

Lékařský etik se inspiroval zprávou pánů Kilgoura a Matase o odebírání orgánů živým stoupencům Falun Gongu a přeje si změnit způsob, jakým akademické a lékařské instituce po celém světě pohlížejí na Čínu.

Dr. Kirk C. Allison, náměstek ředitele Programu lidských práv a medicíny na Minnesotské univerzitě, ve svém prohlášení potvrzuje závěry zprávy Kilgoura a Matase a žádá akademické a lékařské instituce, aby nespolupracovaly s Čínou na transplantacích orgánů a jejich výzkumu.

"Zpráva o obviněních ohledně odebírání orgánů praktikujícím Falun Gongu v Číně" od Davida Kilgoura, bývalého ministra kanadského kabinetu, a Davida Matase, kanadského právníka v oblasti lidských práv, byla vydána 6. července.

Zpráva, jež zkoumá 18 různých faktorů, které by pomohly obvinění z násilného odběru orgánů buďto potvrdit, nebo vyvrátit, končí závěrem, že v Číně "docházelo a nadále dochází k odebírání orgánů praktikujícím Falun Gongu proti jejich vůli ve velkém měřítku".

Allison zveřejnil své prohlášení na nezávislém fóru 25. července, které se konalo současně se Světovým transplantačním kongresem 2006 v Bostonu. Fórum organizoval David Kilgour.

Důkazů přibývá

Allison v telefonním rozhovoru sdělil, že odebírání orgánů v Číně věnuje pozornost od roku 2001 kvůli dvěma událostem: uveřejnění článku Hlasu venkova "Popravy v Číně, a.s." (8. května 2001, ročník 46, číslo18), který se zabýval odebíráním orgánů popraveným vězňům v Číně, a slyšení Podvýboru pro otázky mezinárodních operací a lidských práv, které se konalo 27. června ve věci prodeje lidských orgánů v Číně pod záštitou Sněmovního výboru mezinárodních vztahů.V červnu tohoto roku byl Allison kontaktován dr. Wen-ji Wangovou, která protestovala proti odběrům orgánů v Číně během dubnového projevu čínského komunistického vůdce Chu Ťin-tchaa v Bílém domě. Wangová poskytla Allisonovi přepisy telefonních rozhovorů, ve kterých nemocniční personál v Číně potvrzuje volajícím vyšetřovatelům, kteří se vydávali za zájemce o transplantaci orgánu, že orgány pocházejí z živých stoupenců Falun Gongu.Allison řekl, že už před vydáním zprávy pánů Kilgoura a Matase došel k podobnému závěru, když sám studoval přepisy telefonních nahrávek a čínské webové stránky o transplantacích.
"Podíval jsem se na řadu stránek o transplantacích orgánů, jako jsou například stránky Čínského mezinárodního transplantačního centra, kde se probírá, jak jsou transplantace v Číně světovým unikátem, spojujícím čínskou soudní a zdravotnickou byrokracii. Podíváme-li se na zaručené čekací lhůty na orgány, je naprosto zřejmé, že nemůžou provádět srovnávání vzorků, aniž by měli k dispozici sklad lidí, kteří mají předem udělané testy krve a antigenů," řekl Allison. V e-mailové zprávě David Kilgour k prohlášení Allisona poznamenal: "Jsem velmi rád, že dr. Allison analyzoval naši zprávu a shledal ji prakticky nevyvratitelnou."

Čínská ambasáda v Ottawě odmítla závěry zprávy tentýž den, kdy byla vydána. Neposkytla však žádné uspokojivé vysvětlení. "Jediné, na co se představitelé čínské vlády zmohli, bylo chrlení urážek na adresu mě a pana Matase," řekl Kilgour.

Co dělat?

Allison by nyní uvítal, kdyby se akademické a lékařské instituce začaly řídit zprávou Kilgoura a Matase a změnily svůj přístup při jednání s čínskými institucemi.

Ve svém čtyřstránkovém prohlášení, které zahrnuje jednu stránku dodatků, Allison formuloval řadu doporučení. Prvním z nich je, že "profesionální asociace jako Transplantační společnost by měly vydat moratorium na podporu výzkumu a spolupráce na transplantacích v Číně, jelikož taková spolupráce tiše toleruje vážné porušování lidských práv".

V rozhovoru Allison doporučil, aby byly telefonní rozhovory s nemocničním personálem v Číně přepsány v plném rozsahu a poskytnuty veřejnosti.

Allison prohlásil, že není stoupencem Falun Gongu a poukázal na to, že otázka odebírání orgánů stoupencům Falun Gongu v Číně má univerzální charakter.

Wen-ji Wangová komentovala prohlášení Allisona slovy: "Transplantace, jež má prodloužit život, je ušlechtilá věc, ale znamená-li to zabití nevinného člověka v Číně, pak je to zločin proti lidskosti. V tomto případě to dr. Allison vyjádřil velmi jasně: každý člověk z oboru transplantací kdekoliv na světě by se měl dozvědět o neetických lékařských praktikách v Číně."

Prohlášení dr. Allisona ke stažení v anglickém jazyce zde.