Image

Grbavica film Jasmily Zbanic získal na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně Zletého Medvěda. 

Image
Grbavica je pro patnáctiletou Lunu Mojivoc (Sara) filmovým debutem. 
2006 (c) coop99 / Deblokada / noirfilm / Jadran Film / M. Höhne

Grbavica - za tímto zvláštním názvem se ukrývá předměstí součastného Sarajeva, kde se odvíjí příběh ženy, která se snaží utajit své tajemství.

Válka sice již skončila před 14 lety, ale její duch neustále přebývá v místních lidech a jejich myslích. Svobodná matka Esma žije se svojí dospívající dcerou na předměstí Sarajeva. Rychlým spádem událostí se její dcera Sára ve vypjaté situaci dozvídá o pravdu o svém otci. Její otec není ten uznávaný válečný hrdina (šahíd), ale jeden z anonymních srbských četníků, kteří její matku v lágru znásilňovali. Po odhalení těchto děsivých skutečností dochází k  odcizení a nepochopení mezi oběmi aktérkami příběhu. V závěru filmu však přece jen svítá naděje, že si k sobě obě ženy i přes tento vážný problém najdou cestu....

Mnoho ocenění dokazuje kvalitní zpracování citlivého problému...
Film bosenské režisérky Jasmily Zbanic’ nenásilně a citlivě otevírá ve svém příběhu tabu žen ve válečných konfliktech. Možná právě proto byl velmi kladně přijat na letošním festivalu v Karlových Varech. V Berlíně, na filmovém festivalu sklidil nejvyšší cenu Zlatého medvěda.

Problémy s distribucí filmu
V Bosně byla Grbavica zpočátku provázena odmítavým postojem a nepřijetím. Emoce kolem filmu rozdmýchalo i nepřímé vyjádření bosenské vlády, která údajně zastávala názor, že takovýto film není v dnešní Bosně v součastné situaci vítaný. Distribuce v srbské části Bosny byla rovněž značně problematická. Film musel dokonce jeden majitel kina na nátlak srbského radikálního tisku stáhnout z programu promítání.  Po úspěšném uvedení filmu v Berlíně byla Grbovica prezentována v Bosně, a tam se setkala s vřelým přijetím místního publika. Realistické a zároveň citlivé téma filmu dokázalo, že  mnoho lidí bylo ochotno promluvit o svých válečných traumatech.
 
Ženy a válečné konflikty
Podle režisérky filmu Jasmily Zbanic’ jsou ženy v Bosně na základě dosavadních zkušeností z války  více přizpůsobivější žít v realitě než většina zdejších  mužů. I když se o tom příliš nemluví, příběh Esmy v nejrůznějších podobách zažila velká část bosenských žen. Traumatické válečné prožitky jsou dosud pro mnoho obyvatel Bosny těžkým břemenem, které tíží i po mnoha letech. Navíc situace v této zemi, tolik poznamenané válečným děním, není vůbec jednoduchá. K tomu přispívá i politická nestabilita, chudoba a náboženské a národnostní rozpory obyvatelstva.

Dopad filmu Grbovica umožnil změnit zákon
Po kladném přijetí filmu v Berlíně, se obrátila režisérka na různé organizace zabývající se lidskými právy, aby oslovily ženy, které by byly ochotné mluvit o svých zkušenostech.  Mnoho žen otevřeně promluvilo o hrůzách války a o násilí, které prožily na vlastní kůži. Tato otřesná svědectví, která byla donedávna tabu, vyvolala tlak ve společnosti. Díky tomuto tlaku došlo ke změně zákona a znásilněné a zneužité ženy v březnu 2006 získaly status obětí občanské války.

Film Grbavica, 90 minut. Koprodukční projekt Bosny/ Hercegoviny/ Rakouska/ Německa a  Kréty z roku 2006. Režisérka Jasmila Zbanic’