Image
Konfucius (551-479 př. n. l.), čínský etik a myslitel, jenž ustanovil morální principy založené na míru, pořádku, moudrosti, lidskosti, odvaze a spolehlivosti.
(SXC/Randall Hop)

Konfucius, nejslavnější čínský myslitel a vzdělanec žijící v pátém století před Kristem, jednoho času studoval hru na harfu u hudebníka Š' Siang-c'. Jednou mu zadal Š' Siang-c' novou skladbu, aniž by zmínil její jméno, a Konfucius začal cvičit.

Za několik dní Š' Siang-c' řekl: "Už jsi se skladbu naučil; teď můžeš začít s další." Konfucius odvětil: "Ještě jsem nezvládl její výraz." Pokračoval tedy ve cvičení.

Přešlo několik dní a Š' Siang-c' řekl: "Nyní jsi zvládl výraz té hudby, takže se můžeš začít zabývat další skladbou." Konfucius řekl: "Ale ještě jsem nepřišel na její smysl." Pokračoval tedy ve cvičení.

O dalších pár dní později Š' Siang-c' poslouchal, jak Konfucius hraje, a řekl: "Vidím, že jsi již pochopil smysl té hudby; teď tedy můžeš nastudovat další." Konfucius odpověděl: "Ještě jsem ale nepochopil osobnost skladatele."

Uteklo několik dní a Š' Siang-c' přišel znovu. Konfucius vypadal hluboce zamyšlen, s očima upřenýma kamsi do dálky. Řekl: "Pochopil jsem osobnost tohoto skladatele. Měl zachmuřenou tvář a byl vysoký, viděl daleko a jeho cíle směřovaly vysoko. Kdo jiný by to mohl být než král státu Wen [1]?"

Š' Siang-c' se postavil a s velkou úctou se Konfuciovi poklonil: "Jsi vskutku mudrc. Řekl jsi to správně a ta skladba se jmenuje Usilovnost krále Wenu."

[1] Král státu Wen, první císař Západní dynastie Čou (1046-771 př. n. l.).

Zdroj: Převzato z "Konfuciových kázání (Kchung-c' Ťia-jü)".


Související články:

Příběhy z Číny: Vznešený člověk se chová podle vyšších principů

Konfucius a jeho trnitá cesta za vyšší morálkou

Čínské znaky: Ru – Konfuciánská škola, učenec