Image

Opadané listy signalizujú príchod jesene. (VE)

September je napriek skracujúcemu sa dňu mesiac slnečného jasu. Naši predkovia ho preto označovali ako žiariaci alebo jasný mesiac - jaseň. Je to ideálny mesiac horskej turistiky, z lesov a lúk sa odparuje menej vlahy a koncom septembra sa s vysokou pravdepodobnosťou vyskytuje ustálené pekné počasie, tzv. babie leto.

Obyčajne okolo 23.septembra nastáva jesenná rovnodennosť, čo je okamih, keď slnečné lúče dopadajú na svetovom rovníku kolmo na zemský povrch. Na celej zemeguli, okrem pólov, je v tento deň rovnaká dĺžka dňa a noci. Na severnom póle začína polárna noc a na južnom začína polárny deň.

Po horúčkovitom a činnom lete sú. jesenné mesiace pre roľníkov a pastierov obdobím, v ktorom sa zúročuje ich celoročná práca. Zber úrody a zabezpečenie zásob na zimu sú spojené s dožinkovými (dorobníkovými) slávnosťami, t.j. sviatkom ďakovania za úrodu. Dožinkový veniec svojou pestrosťou pripomína, čo ľuďom priniesla štedrosť leta. V niektorých častiach krajiny sa aj dnes dodržiava zvyk kľakania na roľu a pobozkanie zeme.

Oslava plodov svojej práce je vyjadrená hodovaním, veselosťou, spevom a tancom. Slovo hody má staroslovanský pôvod a znamená hostinu. Toto obdobie sa považovalo za vhodné aj na uzatváranie dohôd (v slove dohoda sa zachoval slovný základ “hod”). Neodmysliteľnou súčasťou hodov boli rôzne atrakcie – kolotoče, strelnice, predaj medovníkov, cirkusy a divadelné spoločnosti.

Osobitný charakter mali pastierske alebo valaské hody na Mitra (Demeter, 26.október), kedy bača a valasi vyhrávali na gajdách, vyúčtovali sa s majiteľmi oviec a v kostole obetovali syr a oštiepky.
 
Jesenné obdobie však okrem zábavy ponúka aj prírodu plnú farieb – od žltej, oranžovej až po ohnivočervenú. Stačí sa vybrať na prechádzku a snáď i v sebe odhalíme niečo pekné, čo sme doteraz nestihli nájsť.