Image
(http://en.chinabroadcast.cn)

Tento příběh se odehrál za dynastie Ťin v období Tchaj-jüan (376 - 396 n. l.) ve Wu-lingu, což je místo poblíž jezera Tung-tching v jižní Číně.

V té době žil jeden rybář. Když jednoho dne plul na své loďce po řece, zapomněl, jak daleko už je. Náhle uviděl na břehu sad rozkvetlých broskvoní, který se táhl několik stovek metrů podél mělčiny. Pod stromy byla překrásně svěží zelená tráva.

Rybář byl okouzlen. Popohnal loďku kupředu, zvědav, jak až daleko se sad rozkládá. U pramene řeky se poslední broskvoně vytratily a objevila se hora. Na úbočí hory spatřil otvor, z nějž vycházelo oslnivé světlo. Vyskočil z loďky a vstoupil do otvoru.

Škvíra byla zpočátku úzká, stěží se skrz ni protáhl. Po několika krocích se před ním ale otevřel nový svět. Uviděl rozlehlé území s uspořádanými domky, bohatými lány, překrásnými jezírky, morušemi a bambusy. Viděl silnice, jež se rozbíhaly do všech směrů, slyšel štěkat psy a kvokat slepice. Na poli pracovali muži a ženy v šatech cizí země. Staří i mladí, všichni vypadali šťastně a spokojeně.

S překvapením hleděli na rybáře. Ptali se ho, odkud pochází, a on jim vše podrobně popsal. Pozvali ho do svých domovů, připravili víno, zabili kuře a uvařili mu jídlo. Když se zpráva o cizinci roznesla, přišli se na něj podívat i ostatní vesničané.

Vyprávěli mu: "Naši předkové přišli do této odlehlé krajiny se svými rodinami, aby unikli nepokojům za dynastie Čchin (221 - 206 př. n. l.). Od té doby jsme toto místo neopustili, a tak jsme ztratili kontakt se světem." Ptali se rybáře, jaký že je věk; nevěděli o vládě dynastií Chan a Wej, ani o tehdejší dynastii Ťin. Rybář jim pověděl vše, co si pamatoval, a oni mu s velkým zájmem naslouchali.

Ostatní vesničané ho také zvali do svých příbytků a hostili jej vínem a jídlem. Po několika dnech byl rybář připraven k odchodu. Vesničané ho žádali: "Prosím, neříkej o nás ve světě."

Rybář se protáhl škvírou a našel svou loďku tak, jak ji zanechal. Na cestě zpět se pokoušel zapamatovat si co nejvíce orientačních bodů. Když se vrátil domů, šel za správci svého kraje a vyprávěl jim svůj zážitek. Správci poslali skupinu, aby se s rybářem na místo vrátili, ale brzy ztratili stopu a už vesnici nenašli.

Jeden šlechtic jménem Liou C'-ťi ze severního hrabství Nan-jang se o tom doslechl a chystal se, že bude pátrat po tomto místě. Ale nestihl to uskutečnit, protože brzy podlehl nemoci.

Od té doby se nikdo o Ráji za broskvovými květy nezmínil.


Podle Tchao Chua Jüan Ťi (O Ráji za broskvovými květy) od Tchao Jüan-minga (cca. 365 - 427 n. l.), přírodního básníka. Tento příběh dal vzniknout čínskému rčení "Š'-waj Tchao-jüan (broskvový ráj na onom světě)," které označuje ideální svět míru a harmonie.