Souprava karcinogenního nádobí (MZ ČR)
Souprava karcinogenního nádobí (MZ ČR)

Minulý týden Ministerstvo zdravotnictví označilo za nebezpečné několik výrobků na našem trhu. Po dětských melaminových soupravách hrníčku, talířku a lžičky, ze kterých se uvolňoval do potravin desetinásobek povoleného množství formaldehydu, jež může způsobovat zdravotní potíže zvláště alergikům, byla odhalena také souprava kuchyňského náčiní - rovněž nevyhovující. Na náčiní je sice vyražen nápis ODOLNOST DO 210o C, avšak při doporučené tepelné zátěži testy prokázaly uvolňování karcinogenních látek (tzv. primární aromatické aminy) a navíc uvolňování nepříjemného zápachu, který se přenášel na potraviny.

Soupravy nevyhovujícího nádobí pro děti (MZ ČR)
Soupravy nevyhovujícího nádobí pro děti (MZ ČR)

Oba výrobky pocházejí z Číny. V prvním případě je dovozcem firma Noemi Trading spol. s r. o. V druhém případě výrobek distribuovala společnost Plus-discount spol. s r. o.

Dovozce nebo distributor je podle zákona povinen zboží okamžitě stáhnout z trhu a současným majitelům výrobku umožnit jeho vrácení na vlastní náklady.

(MZ ČR)