Ceng-C' byl jedním z nejlepších Konfuciových žáků. Tento příběh odráží jeho morální úroveň a víru v pravdivost při výchově.

Jednou chtěla jít Ceng-C'ho žena na trh a jejich malý synek křičel, že chce jít s ní. Matka ho chlácholila: "Když teď zůstaneš doma, až se vrátím, porazím sele a udělám ti dobrou večeři."

Když se žena vrátila z tržiště, Ceng-C' svázal sele a byl hotov ho zabít. Manželka ho zastavila se slovy: "To byla jenom taková hra."

Ceng-C' s vážností odpověděl: "Takhle by se s dětmi hrát nemělo. Jsou příliš mladé, než aby znaly nějaké principy; jsou závislé na tom, co jim předají rodiče, a budou se od nich učit. Když mu dnes budeš lhát, naučíš ho lhaní. Jestliže matka lže svému synovi, syn nebude věřit matce a nepřijme výchovu." Když domluvil, Ceng-C' sele zabil.

Převzato z "Chan Fej C'" od filosofa Chan Feje (cca 281-233 př. Kr.).