Velká Epocha (The Epoch Times) vyhlašuje Celosvětovou fotografickou soutěž "Nová epocha kultury a humanity 2006/2007", aby prostřednictvím fotografie pomohla najít a ukázat přirozenou laskavost lidí, uvědomit si ctnosti a tradiční hodnoty odlišných světových kultur a rozšířit tento obraz člověka lidem na celém světě.

 

Přihlášené fotografie, které prošly do prvního kola soutěže, najdete zde.

Kvalifikace a požadavky:

Kdo: Amatérští nebo profesionální fotografové se zájmem o kulturu a humanitu.   
Jak: Klasickým negativem i digitálním obrazem.   
Kdy: Datum pořízení fotografie není omezeno.    
Co: Na fotografii musí být přítomen člověk/lidé

Předmět soutěže

Fotografie by měly zobrazovat bohatost, které kultura dosáhne vyjádřením laskavosti a ctností lidské povahy.

Například, fotografie vyjadřující témata jako láska, starostlivost, spravedlnost, mír, trpělivost, odvaha, přičinlivost, posvátnost, přátelství apod.

Termín

Fotografie musí být předány nejpozději 28. února 2007

Způsob přihlášení

1. Zasláním digitálních fotografií e-mailem (negativy prosím naskenujte a přiložte v elektronické podobě). Fotografie by měly mít formát JPG/JPEG v rozlišení 1280x960 krajinka, nebo 960x280 portrét, nebo v jiné velikosti s šířkou ne větší než 1280 pixelů a k tomu přiměřenou výškou. Soubory by neměly mít více jak 1,5MB. Účastníci by si měli uchovat originální negativy nebo soubory pro potvrzení a převzetí případné ceny.

2. Pošlete E-mail s fotografiemi na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (posíláte-li fotografie z Číny, můžete použít adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

3. Email musí být v následujícím tvaru:
(neúplné nebo nepřesné informace nebudou zpracovány)

Předmět: Global 2006-2007 New Era of Culture and Humanity Photography Contest – XXX (celé jméno účastníka)

V textu e-mailu prosím uveďte následující informace ve tvaru:
Name: (celé skutečné jméno)
Pen-name: (pro účely publikace, maximálně deset slov. Nebude-li vyplněno, bude použito jméno skutečné)
Nationality: (země, které jste občanem, nebo kde máte trvalý pobyt)

Photo details - v jednom e-mailu prosím posílejte maximálně 5 fotografií (celkový počet fotografií od jednoho autora není omezen). Pro každou fotografii poskytněte následující údaje ve tvaru):
Photo Caption: (název fotografie - max. 20 slov, v anglickém jazyce)
Photo description: (popis fotografie - max. 200 slov, v anglickém jazyce)
Date of the Photo: (datum pořízení snímku - bez omezení)

Hodnocení:

1. První zhodnocení: Do sedmi dnů od chvíle přijetí e-mailu pořadatel posoudí všechny fotografie s ohledem na kvalitu fotografie, vyhovuje-li požadavkům soutěže a tématu. Fotografie, které projdou prvním zhodnocením, budou rovnou publikovány na webové stránce soutěže, která bude přístupná veřejnosti k procházení on-line zdarma po dobu tří dnů. Soutěžící nebudou jednotlivě informováni, sledujte prosím webstránku , chcete-li vědět, zda vaše fotografie prošly prvním kolem hodnocení.

2. Finálový výběr: Pořadatel pozve mezinárodně uznávané fotografy, aby zasedli v porotě. Tato porota bude vybírat vítězné fotografie mezi 10. a 31. březnem 2007. Vítězné fotografie budou otevřeně publikovány a vítězové informováni e-mailem na adresu, ze které své fotografie posílali. Poté, co všichni vítězové doloží originály negativů nebo originály digitálních fotografií, bude dohodnut způsob předání ceny.

Kritéria hodnocení pro finálový výběr:

  * Shoda s hlavním tématem (30%)
  * Výběr scény a kompozice (40%)
  * Kreativita (30%)

3. Vítězové budou vyhlášeni na webových stránkách "Global Epoch of Culture and Humanities Photography Contest" mezi 1. a 30. dubnem.

Ceny pro první Celosvětovou fotografickou soutěž Epocha kultury a humanity 2006/2007:

Zlatá cena Epochy: Jeden vítěz, $1000 USD
Stříbrná cena Epochy: Jeden vítěz, $500 USD
Bronzová cena Epochy: Jeden vítěz, $300 USD
Mistrovská cena Epochy: Deset vítězů, $100 USD každý
Znamenitá cena Epochy: Dvacet vítězů, certifikát

Doplňující informace:

1. Své práce poskytněte v předepsané formě, jinak nebudou zpracovány.

2. Fotografie by neměly být digitálně upraveny, včetně úpravy barev, spojování nebo kombinování fotografií nebo jakékoli úpravy obsahu.

3. Přísně zakázáno je plagiátorství. Porušení tohoto pravidla povede k právním důsledkům (pořadatel nenese za  porušení autorských práv soutěžícím zodpovědnost). Pořadatel by v tom případě nejen zrušil případné ocenění, ale také vymáhal náhradu za práci a případné předané ceny.

4. Poté, co fotografie projde prvním zhodnocením, fotograf dává souhlas pořadateli ke zveřejnění této fotografie na webové stránce pořadatele, kde bude veřejnosti k nahlédnutí (včetně, ale nejen v aktivním období). Fotografie nebude odstraněna, ať už se práce umístí na oceněných stupních, nebo ne, kromě případu plagiátorství.

5. Pořadatel bude vlastnit kopírovací a vlastnická práva na vítězné fotografie. Pořadatel má právo veřejně vystavovat, publikovat v tisku, na webových stránkách, knižně a fotograficky bez další kompenzace autora.

6. Autor má právo na originály negativů nebo originály digitálních fotografií, pořadatel souhlasí, že si vítěz ponechá duplikáty vítězných prací a použije duplikáty bez omezení. Avšak vítěz Zlaté, Stříbrné a Bronzové ceny nemůže již stejnou fotografii přihlásit do jiné fotografické soutěže.

7. Práce vítězů Zlaté, Stříbrné, Bronzové a Mistrovské ceny jsou omezeny na jednu fotografii od každého účastníka; potvrzené vítězné práce nejsou vratné.

8. Vítěz poskytne originály negativů nebo originály digitálních fotografií (úplná EXIF data – ořez a úprava jasu je povolena) do dvou týdnů od oznámení o výhře, jinak bude výhra zrušena. Jakmile je výhra zrušena, cena propadá.

9. Pokud žádné předložené práce nedosáhnou standardů pro vítězství dané ceny, tato cena se nebude udělovat.

10. Předložené práce nebudou vráceny poskytovateli (včetně prací, které nesplnily požadavky.) Pořadatel nebude zodpovědný za uchování záznamů.

11. Účastníci přijímají všechny požadavky v tomto procesu. Jakékoli otázky zde nezmíněné může pořadatel objasnit na webových stránkách soutěže.