Vystoupení Shen Yun. (NTDTV)
Vystoupení Shen Yun. (NTDTV)

V čem spočívá podobnost mezi tradičním čínským Novoročním gala a oním druhem představení, která nám dnes nabízejí státem cenzurované televizní stanice Čínské lidové republiky? Zeptáte-li se účinkujících nebo fanoušků Globálního gala, které pořádá svobodná televizní stanice New Tang Dynasty Television (NTDTV), sídlící v New Yorku, dostanete jen jedinou odpověď: „Žádná není.“

V kontinentální Číně nejde nic bez politiky nebo přesněji řečeno bez neustálých chvalozpěvů na Komunistickou stranu Číny. Tam dominují rudé vlajky táboru komunismu a hlavním tématem je třídní boj se zpěvem příslušných budovatelských písní. NTDTV se naproti tomu obrací ke stopám minulosti a jejích velkolepých vyspělých kultur. Vyprávějí se mýty a legendy a mluví se o „Čisté zemi“,  Šen-čou — zemi Bohů.

Čínská historie je široká a pestrá a její vývoj se dá sledovat na mnoha různých úrovních, od plánů měst až po širokou škálu způsobů léčení v medicíně. Překračuje tento svět a míří k rozsáhlejší skutečnosti. Nejranější práce čínského umění, které jsou malovány s obdivuhodnou pečlivostí, se motivují obrazy bohů či scénami o činech vzbuzujících hlubokou úctu.

V době prvních dynastií respektovali panovníci vůli nebes jako základ pro blaho a integritu státu. Nejstarší známé čínské znaky, vyryté do krunýře želvy, byly věnovány vůli duchovní síly. Celá města byla zakládána jakoby podle neviditelného řádu. Fikce a romány pojednávaly v buddhistických příbězích o morálce. Metalurgie byla často proniknuta taoistickými představami alchymie, jak přeměnit hmotné tělo na božskou substanci.

Být zavázán nebi „Tchien ", nebo cestě „Tao"

Vystoupení Shen Yun. (NTDTV)

Vystoupení Shen Yun. (NTDTV)

V každém aspektu této kultury lze vypátrat snahu po lidském myšlení či činech řídících se vyššími duchovními principy. Byla pro to vynalezena označení jako „Tao" (Cesta), „Fa" (Zákon), „Tchien " (Nebe), „Šen " (Bůh) nebo „Li" (princip). To platilo jak pro tesařské řemeslo, tak pro architekturu, jak pro bojové umění, básnění a malířství, tak pro astronomii, akupunkturu, oslavy svátečních dnů i pro vojenskou strategii. Čínská klasická kultura nemůže být vůbec pochopena bez těchto vnitřních hodnot.

Tradiční hodnoty, jako „Prokazovat úctu Nebesům, Budhům a Nesmrtelným“, je nutné odkrýt mezi poklady této kultury, nazývané také polobožskou. Číňané věří, že jim byla jejich antická kultura darována nebesy. Každá dynastie s sebou přináší zcela jiné, dokonce nové poselství. Strhující historky o lásce, hrdinství, smrti, zradě a věrnosti se odehrávaly celých 5 000 let na velkém jevišti Země středu.

Taoistické školy, které známe například skrze postavu Lao-c’, různé buddhistické školy, Kung Fu, konfucianismus, bezpočet škol pro kultivaci těla i ducha, které se předávaly tajně, nebo jen jedinému žákovi, toto všechno zanechalo bohatou čínskou kulturu. Filosofie a morálka, umělecký výraz a životní styl se orientují podle starých tradic nebo je přeměňují. Globální gala k Čínskému novému roku od NTDTV, stanice, která vysílá jediné necenzurované zprávy v čínštině, se 27. a 28. února 2007 poprvé představí také v Německu. Pod názvem „Mýty a legendy" byla připravena ukázka esence čínské vysoce vyspělé kultury pro moderní publikum.

Vnitřní význam tradiční čínské kultury

Vystoupení Shen Yun. (NTDTV)
Vystoupení Shen Yun. (NTDTV)

Hovořili jsme s Čchen Žu-tchangem, vedoucím produkce, který je v tomto roce velice spokojený s uměleckou úrovní: „Jsem přesvědčen, že to celé bude nádherný zážitek, s mnoha skvělými překvapeními pro diváky. Tradiční čínská kultura vypráví mnoho mýtů. Ty ukazují, jaký respekt naši předkové projevovali Bohům, a pokouší se přinášet ctnosti taoismu, buddhismu a konfucianismu. Gala přednese některé tyto příběhy našemu dnešnímu modernímu publiku.

Nejčastější odezva z publika při našich prvních Gala byla, že chtěli vidět okamžitě pokračování, poté co viděli první část. Poznali, že se naše Gala liší od těch, které normálně znali (poznámka redakce: z komunistické Číny). Zde je mnoho aspektů, o kterých se vyplatí popřemýšlet. Jeden západní divák nás ujišťoval, že dosud nikdy neviděl něco tak krásného, přestože několikrát navštívil podobná představení v kontinentální Číně.

Také já jsem byl v Číně činný v uměleckém oboru, avšak neměl jsem pocit, že by v kontinentální Číně bylo ještě možné se skutečně, oddaně a plně věnovat šíření tradiční kultury. A to je přesně to těžiště našeho Gala a to, co bychom my chtěli předávat světu. Aktéři jsou v přístupu k uměleckému přednesu velice pečliví. Intenzivně se zabývali esencí tradiční čínské kultury, aby mohli dosáhnout nejautentičtějšího uměleckého přednesu.

Vystoupení Shen Yun. (NTDTV)
Vystoupení Shen Yun. (NTDTV)

Kultura je  duší národa. Když se ztratí duše, zapomene se na ni nebo se dokonce zničí, je to katastrofa pro celý národ. Co je tradiční čínská kultura? S ubíhajícími roky zapomnělo mnoho Číňanů co vlastně obsahuje a nejsou tedy schopni ji příslušně reprezentovat. A to je veliká ztráta pro nás Číňany. 

Jako umělci jsme převzali zodpovědnost, že zde vytvoříme vynikající práci, která se dotkne srdcí lidí. Naše úroveň je v současnosti na ještě vyšším stupni, než tomu bylo u minulých představení. Programy jsou strhující a pestré. Já pevně věřím, že toto bude jedinečné představení, tak říkajíc svátek pro vaše smysly.    

Tradiční čínská kultura je tak nesmírná jako moře a její vnitřní význam je obrovský a hluboký.  Když otevřeme naše srdce, budeme neustále získávat nové znalosti a budeme moci vstoupit na širší cestu. 

Ta představení jsou výsledkem společných kreací. Nápady pocházejí od celého týmu. A protože umělecká tvorba nezná hranic, má každý svůj vlastní potenciál a pochopení. Celý tým posoudí předložené nápady a ty nejlepší vybere. Dveře ke Gala jsou zeširoka otevřené – pro každý nápad, vstup a podílení se všech možných profesionálních umělců ze všech oblastí umění. Těší nás hlavně to, že Gala je rok od roku lepší“.