Půvab velké dynastie Tang, Skupinový tanec na Prvním NTDTV Čínském Novoročním Gala (The Epoch Times)
Půvab velké dynastie Tang, Skupinový tanec na Prvním NTDTV Čínském Novoročním Gala (The Epoch Times)

NTDTV Čínské Novoroční Gala má před sebou již čtvrtou sezónu. Gala v minulých letech vzbudilo velký zájem svými divadelními kostýmy a tématy z dávné minulosti; inspirovalo a zaujalo diváky všech věkových kategorií svou opravdovostí a oslnivou prezentací. Charakter každé postavy je jasně zobrazen a vyjádřen prostřednictvím jejího kostýmu.

Dostali jsme příležitost popovídat si s paní Li Fanhong, tvůrkyní kostýmů Čínského Novoročního Gala, jež bylo prezentováno na Broadway. Li nám představila celý proces tvorby kostýmů od návrhu až po konečnou realizaci.

 

Návrh každého kostýmu vychází z historických záznamů

Žena z velké dynastie Tang v Prvním NTDTV čínském novoročním gala. (The Epoch Times)
Žena z velké dynastie Tang v Prvním NTDTV čínském novoročním gala. (The Epoch Times)

Li Fanhong upozorňuje, že kostýmy byly navrženy přesně podle prastarých maleb a obrázků v historických knihách, aby divákům co nejvěrněji přiblížily kulturu tradičních čínských oděvů. Jedním z pramenů byla ,,Historie čínského odívání". Kniha sestavená z archeologických nálezů skupiny akademiků univerzit a škol v Šang-chaji.

Bližším zdrojem byly fresky z Dunhuangské jeskyně, která je pokladnicí čínské kultury. V průběhu dějin od jižních dynastií přes severní až po velkou dynastii Tang sem byly přidávány další a další malby a většina z nich znázorňovala styly oblékání typické pro různá období. Vedle maleb z jeskyně Dunhuang, byly návrhy inspirovány i starými sochami, plastikami, nádobami a domácími potřebami.

Tyto kulturní památky umožnily přesné přenesení stylu i barev oblečení všech historických období. Historické kostýmy, které můžeme dnes vidět ve filmech, nebo v televizních programech, jsou mnohdy dávnými časy pouze inspirovány a přizpůsobeny našemu současnému estetickému cítění. Jejich tvůrci nerespektují dobové předlohy.

 

Roucha dynastie Qing nejsou stejná, jako historická roucha nalezená v oblastech kolem Žluté řeky

Image

Dámský hedvábný oděv z doby dynastie Qing (Pure Insight)

Kostýmy jsou vyrobeny tak, aby vyjadřovaly charakter postavy. Například krátké haleny pro dělníky a drahocenná roucha pro aristokraty. Zdobnost a dekorativnost kostýmů je přizpůsobena potřebám hry.

Většina současných mladých lidí, v zahraničí žijících Číňanů i cizinců, si často myslí, že oděvy z doby dynastie Qing jsou tradičními čínskými oděvy. Ale dynastie Qing nereprezentuje všechny styly oblékání v oblasti jižně od Žluté řeky. Čínské tradiční oblékání má svůj základ ve stylu dynastie Han, který je charakteristický širokými tógami a rukávy.

Tang, Song, Juan, Ming, Qing - každá dynastie měla svou vlastní odlišnou kulturu, ze které vycházelo i odívání, které mělo v oblastech na jih od Žluté řeky svůj specifický charakter v každém období.

 

Charakteristické znaky čínského tradičního oblečení

Dámské hedvábné šaty - cheongsam z doby dynastie Qing (Pure Insight)Dámské hedvábné šaty - ,,cheongsam" z doby dynastie Qing (Pure Insight)

Li Fanhong říká, že ve srovnání s rouchy jiných dynastií, styl oblékání z dynastie Tang podle všeobecného mínění ztělesňuje velkolepost a nádheru ducha.

V dobách před nástupem dynastie Tang byl život lidí neklidný hlavně kvůli válkám, které probíhaly za vlády Jižních a Severních dynastií. To je vidět na květinových vzorech, které vypadají poněkud hrubě.

Za vlády dynastie Tang byla ekonomická situace dobrá a společnost stabilní. Květiny na oděvech byly plné, nádherné a klidné; a dekorativní vzory vypadaly elegantně.

Image Společnost byla v době dynastie Tang stabilní a prosperující, také móda byla klidná a elegantní (Pure Insight)

Nejběžnější byly za dynastie Tang haleny s širokými rukávy. Vnější části oděvu byly průsvitné a spodní oděv měl malý výstřih. Účesy byly různé. Ženské vlasy, pokud nebyly vyčesané, mohly sahat až na zem.

Poezie a literatura v době dynastie Tang byly plné představivosti a čínští lidé měli otevřenou mysl, což se odráželo v jejich oblékání, které bylo také velmi otevřené a jasné. Oblečení přejímalo i vlivy jiných kultur, díky častému kontaktu se Západem, Indií a dalšími asijskými zeměmi; velké oblibě se těšily také perské vzory.

 

 

 


Kangxi hluboce miloval kulturu oblastí jižně od Žluté řeky

Svrchní oděv s dlouhými rukávy ve hře Dívka z dynastie Tang Čínského novoročního gala v New Yorku. (The Epoch Times)Svrchní oděv s dlouhými rukávy ve hře ,,Dívka z dynastie Tang" Čínského novoročního gala v New Yorku. (The Epoch Times)

Během dynastie Song se změnila ideologie a s ní i oblékání. Plnoštíhlé ženy přestaly být považovány za krásné, ideálem se stala štíhlost. Oblečení už nemělo podporovat dojem velikosti a vznešenosti, květinové vzory byly lomené a drobné.

Nejoblíbenějším kusem oblečení byla v této době dlouhá vesta, jak je zobrazená na kresbě dole. Krátký kabátek čínského stylu byl také populární, pokud byl skombinován s dlouhou sukní. Mužský oděv většinou zahrnoval kruhový límeček a šikmou klopu.

Styly oblékání se hodně lišily region od regionu. Severně od Žluté řeky si například potrpěli na kontrast barev. Byla to oblast, do které nezasahovala konfuciánská ideologie. Za Dynastie Juan a Qing vládli cizinci, ale lidé z oblasti Hanu nosili tou dobou oblečení svého stylu a ti z oblasti Hu zase své.

Přestože obě dynastie kontrolovaly území jižně od Žluté řeky, nebyly schopny změnit zdejší kulturu, místo toho se jí přizpůsobily. Například během nástupu dynastie Qing, Kanghxi, slavný vládce z dynastie Qing byl sám hluboce osloven jižní kulturou a žádal své lidi, aby v ní pokračovali.

 

Ctnost a krása jsou při tvorbě kostýmů klíčovými principy

Image V dynastii Song byla štíhlost považována za krásu a podle toho se změnil i dámský svrchní oděv. (Pure Insight)

Oděvní experti začali zformováním skupiny. Nejprve si vyslechli do každé podrobnosti scénář a myšlenku hry od režiséra, aby měli představu o požadavcích na kostýmy. Potom hledali historické pozadí hry a sháněli informace.

Paní Li si také uvědomovala, že získáváním co nejpůvodnějších informací z archeologických nálezů, historických pramenů a plastik, mohou vytvořit návrh, který bude dokonale reprezentovat každou epochu. Pokud začnete od kořenů, může vás to osvítit a inspirovat vaši představivost.

Moderní provedení je podložené v každém detailu, včetně barevného vyvážení a kontrastů. Lidé v minulosti takové podklady neměli. Hlavními principy jejich návrhů byly krása a ctnost. Pokud to vypadalo pohodlně a harmonicky, bylo to v pořádku. Skupina návrhářů použila moderní estetiku, aby odhalila a znovu vytvořila historii.

Historické oblékání se neomezovalo pouze na několik stylů v každém období. Velké rukávy se kupříkladu proměňovaly mezi vrcholovým a pozdním obdobím dynastie Tang ve svých detailech i barevnosti. Návrhy kostýmů se tedy musely strefit do konkrétního místa v historii. Spolu se základními barvami je i velikost rukávů specifická pro různá období a design kostýmů to respektuje.

 

V době dynastie Tang byla jasně červená v nemilosti

Image
Charakter oblečení byl v minulosti založen na kráse a ctnosti (Pure Insight)

V době dynastie Tang se červená nepoužívala. Moderní dramata s historickou tematikou nicméně používají jasně červenou všude; to ale neodpovídá historickým pramenům. Lidové tance nebyly vládnoucími dynastiemi omezovány a návrháři tedy mohli popustit uzdu své fantasii a kombinovat historické styly a návrhy.

Když se návrháři rozhodli pro určitý styl, nakreslili nejprve své představy a seznámili s nimi režiséra, dramatický a technický tým a herce. Potom se zkoušely a šily skutečné kostýmy. Základní materiály kostýmů byly většinou dovezeny z Číny. Bylo by na první pohled poznat, kdyby byly odjinud.

 

Být zodpovědný ke společnosti, namísto dráždění smyslů

Image Denní oděv ženy z dynastie Tang (Pure Insight)

Cílem návrhářů kostýmů pro gala bylo tvořit něco zodpovědně, reprezentovat společnost a její kulturu, nikoli se co nejvíc zalíbit a ohromit. Proto se snažili co nejprecizněji vystihnout historii. Vše od účesů až po klobouky vycházelo v celém tvůrčím procesu z dobových pramenů.

Metoda nazvaná ,,minulost ve službách současnosti" vypadá moudře, ale je nemožné přesně zkopírovat původní historický vkus; ten vystihoval jedinečnost každého návrháře.

Designéři představení ukazují krásu čínské tradiční kultury skrze tradiční čínské oděvy.