Image
 Image

Výstava fotografií Jakuba Klima v Prešove. (foto: Inga Longauerová/VE)

Prešov, 26. január 2007 - Odstránenie predsudkov  voči rómskej komunite a podpora základných práv dieťaťa  na vzdelanie a plnohodnotný život. To sú hlavné myšlienky darcovského programu Divé maky, vďaka ktorému môžu nadané rómske deti rozvíjať svoj talent bez finančných obmedzení.

Princíp je jednoduchý: Nádejné „divé maky“ absolvujú tri výberové kolá za prítomnosti psychológa  a odborníkov z rôznych oblastí (spev, tanec, hudba, šport, kreslenie...). Po umiestnení sa v programe si darca, budúci adoptívny rodič, vyberie konkrétne dieťa, ktoré sa rozhodne finančne podporovať. Dieťaťu je pridelený profesionálny tútor, odborne naň dohliada  a informuje darcu o jeho pokroku. 

Tento zrovnoprávňujúci projekt sa  rozhodol podporiť aj známy fotograf  Jakub Klimo. V kolekcii 36 umeleckých fotografií zachytil výnimočnosť a temperament mladých talentov zapojených do programu. Výstava po Bratislave a Rimavskej Sobote dokončila svoju púť v prešovskom mestskom úrade. Záštitu nad vernisážou prevzala Klára Orgovánová, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómsku komunitu. Na výstave svoje umenie predviedli aj deti z prešovského kraja zúčastňujúce sa programu.

Fotografie sú symbolickou vďakou všetkým darcom, ktorí  projekt podporujú a po ukončení výstavy im budú portréty nadaných „adoptívnych detí“ odovzdané. Budúcnosť Divých makov je  podľa  programovej koordinátorky  Júlii Ledňovej nádejná: „V súčasnosti má všetkých 36 detí zapojených do programu svojich darcov takže projekt sa bude určite rozširovať na celé Slovensko. Jeho budúcnosť vidím veľmi pozitívne.“

Asi každý v mal detstve  sen, ktorý sa mu zdal nedosiahnuteľný. Talentovaným deťom z finančne slabších rómskych rodín sa im ich sny môžu zdať ešte nedostupnejšie. Avšak, našťastie sú tu stále ľudia s dobrým srdcom a možnosťami splniť predstavy týmto deťom, poskytnúť im možnosť postaviť sa na vlastné nohy a takto podnecovať spoločnosť k humánnosti a ohľaduplnosti.