Image

SMUTNÉ ZPRÁVY: 31. ledna 2007. Bývalý kanadský státní tajemník pro Asii a Tichomoří David Kilgour představuje doplněnou zprávu o pokračujícím vraždění praktikujících Falun Gongu v Číně pro jejich orgány. Spoluautorem zprávy je právník David Matas (v pozadí). (Matthew Hildebrand/Velká Epocha)

"Věříme, že docházelo a nadále dochází k odebírání orgánů praktikujících Falun Gongu v širokém měřítku a bez jejich souhlasu," shrnují autoři šokující zprávy o odběrech orgánů v Číně. Doplněnou verzi zprávy představili 31. ledna v kanadské Ottawě.

Po vydání své původní zprávy 6. července 2006 autoři David Matas, mezinárodní právník v oboru lidských práv, a David Kilgour, bývalý kanadský státní tajemník pro Asii a Tichomoří, procestovali téměř třicet zemí, aby provedli další šetření a publikovali svá zjištění.

Dostalo se jim mnoha reakcí, nějaké kritiky a balíku dalších důkazů, jak uvedl Matas na tiskové konferenci na Parliament Hill; sdělil také, že se dostali do kontaktu s mnoha svědky. Nová zpráva nese jméno "Krvavá sklizeň" a představuje "ještě přesvědčivější zjištění pro naše závěry."

Matas řekl, že cílem nové zprávy je odpovědět na kritiku, která mířila proti zprávě původní a poskytnout nové informace. Má také vytvořit analytičtější rámec pro diskusi.

Dodává však, že důležitější je práce na zastavení odběrů orgánů, zavedení bezpečnostních a preventivních opatření.

"Ty v Číně chybí a bohužel chybí i po celém světě," kde, jak říká, "se nachází hlavní zdroj poptávky po tomto zvráceném produktu."

Nové informace objasňují stav financování zdravotnictví a armády v Číně. Oba resorty těží z ilegálních transplantací a léčí si tak zkrácený rozpočet, uvádí zpráva.

Poukazuje také na to, jak některé státy finančně podporují své občany, kteří jdou za transplantací do Číny. Zpráva také obsahuje rozhovory s příjemci orgánů z mnoha zemí a probírá zacházení s odsouzenci na smrt v Číně.

Objevují se také přepisy telefonátů do čínských nemocnic. Tato metoda byla použita již v první zprávě: Vyšetřující se vydává za zájemce o orgán a personál nemocnice pak sám sebe usvědčuje. Přibylo i důkazů o tom, že velké množství praktikujících Falun Gongu, kteří odmítnou poskytnout [úřadům] své jméno, pak prostě zmizí.

Report opakuje, že mezi lety 2000 a 2005, tedy v období šesti let od začátku pronásledování Falun Gongu v roce 1999, došlo v Číně k 41 500 nevysvětleným transplantacím, kde dárcem orgánů není odsouzený a popravený vězeň, ani klinicky mrtvý pacient ani rodinný dárce.

Transplantační turismus

"Praktikující Falun Gongu, kteří jsou zabiti a [jejich orgány] prodány tomu, kdo dá nejvíc - to jsou lidé, které se snažíme chránit," říká Kilgour. Autoři ve zprávě navrhují řadu způsobů, jak odradit cizince, kteří představují značnou část příjemců orgánů v Číně, aby zde po orgánech pátrali.

Matas se domnívá, že by státy měly zavést zvláštní legislativu, která by postihovala občany, kteří dostanou orgán, jenž nebyl svobodně darován. Navíc, dokud Čína nezastaví odebírání orgánů vězňům, nemělo by dojít k "žádnému kontaktu s profesionály v oboru transplantací z Číny z důvodu výcviku, konferencí a výzkumu".

Mezi další návrhy patří: informovanost doktorů, kteří by měli odrazovat pacienty od podstoupení transplantace v Číně; zastavení a zákaz dodávek léků, které se používají při transplantaci, do Číny.

Matas také uvedl, že by lidé, kteří si zaplatí transplantaci v Číně, neměli pak ve své zemi pobírat nemocenskou. "Daňoví poplatníci by neměli sponzorovat takový druh péče," poznamenal.

Doporučení jdou ještě o krok dál s tím, že by doktoři a kdokoli, u koho je známo, že se podílí na praxi odebírání orgánů, měli mít zákaz vstupu do zahraničních zemí.

Promluvil svědek

Wang Siao-chua, bývalý technik z provincie Jün-nan, promluvil na tiskové konferenci jako svědek systematických krevních testů praktikujících Falun Gongu vězněných v Číně.

Strávil dva roky v čínském pracovním táboře, kde, jak řekl, v lednu roku 2002 byl každý praktikující Falun Gongu podroben lékařské prohlídce, včetně krevních a jaterních testů a prohlídky ledvin.

"Zjevně ne ze zdravotních důvodů, protože s námi zacházeli velmi špatně a mučili nás," doplnil. Ostatním vězňům prohlídka provedena nebyla. Wang řekl, že nikdo neměl tušení proč, dokud se neobjevily zprávy o odebírání orgánů. "Potom nám to začínalo docházet."

Olympiáda je pákou na režim v Číně

Olympiáda by měla být použita "jako páka [na čínské úřady], aby zastavily tuto příšernou praxi," sdělil Kilgour Velké Epoše.

"Důvodem toho všeho je, že máme co do činění s totalitním režimem v kombinaci s tím, čemu já říkám ‚masožravý kapitalismus', kde je všechno možné, a lidé by neměli být překvapení, že se něco tak nepředstavitelného děje," řekl.

Kilgour věří, že Mezinárodní olympijský výbor (MOV) by měl "začít klást na Čínu určité velmi přísné požadavky" a první by měl být zastavení odebírání orgánů.

Připomněl, že pokud odběry orgánů neskončí, tisíce a tisíce lidí přijedou do Pekingu v roce 2008 s nápisy "zastavte pronásledování Falun Gongu" nebo "přestaňte krást orgány" na tričkách.

"[Pro Čínu] to bude veliká ostuda."