Image
Dvoustrunné čínské housle Er-chu našly i na Západě své milovníky. (NTDTV)

Čínská hudba je velebena jako krásná báseň a krásný obraz. Mnoho známých hudebních skladeb bylo původně komponováno pro nějaký obraz či báseň. Když si člověk tuto hudbu vychutnává, pocítí její hluboký umělecký obsah, protože je s malířským uměním a s poezií spojena. Jakou vlastnost má čínská hudba?

Harmonie

Číňané hovoří o nebeské konstelaci, o pozemských přednostech a lidské harmonii. Mluví také o sjednocení nebe a lidí. Harmonie hraje velkou roli v přírodě, pro lidi i pro společnost. S tímto uměleckým chápáním je vytvářena harmonie čínské hudby.

Bambusová flétna, typický čínský hudební nástroj, dokáže hluboko pohnout tvým srdcem. Právě ona kouzlí posluchačům krásný obraz! Vidíš, slyšíš a cítíš to: tady je hora, voda, strom, dům, ulice a člověk. Stojí v souznění se svým okolím a jejich obraz vzniká vznášejícím se tónem čínské flétny.

Estetický půvab

Říká se, že čínské umění je polobožské, protože je nevázané a bez ohledu na detail zobrazuje vnitřní charakter věcí. To je v protikladu k realistickému stylu. Toto umění nechává posluchače unášet do širokého horizontu. Mohou si díky hudbě představovat mnohé svým srdcem a přijímat kouzlo umění hluboko do sebe.

Ku Čeng, klasický čínský hudební nástroj, který má až 25 strun, zní podobně jemně jako západní harfa. Byl velmi oblíben v dávné historii Číny. Často se zpívala báseň a Ku Čeng ji doprovázel. Posedíš chvilku v zahradě a stromy k tobě mluví, květiny se na tebe usmívají a chtěly by ti sdělit jejich štěstí... hudba představuje všechny předměty esteticky, čarokrásný svět!

Obrazná krása

Čínská hudba má tu schopnost, že jednoduchými tóny hudebního nástroje všestranně vyjádří hlas srdce, tento hlas je zvýrazněn různými obrazy v jednom určitém prostředí. Proto se tato hudba nazývá obrazné vylíčení. Čínská krajinomalba upoutává pozornost krásou přírody; čínské básně ukazují umělecký obsah v důvěrném světě; čínská hudba přijímá oba dva druhy umění a mísí je.

Čínské housle Erhu, 2.000 let starý, čínský smyčcový nástroj, má jen dvě struny, smyčec a velmi malé zvukové tělo. Říká se mu západní housle. Jak vytváří Er-chu umělecký svět? Odvede tě do hor a před tvýma očima se zjeví strom ambra se svými zářivými, vínově červeně, žlutooranžově nebo purpurově zbarvenými listy...

Vítr mocně fouká, trávy usychají na troud

Zcela v očích, hora červená, listy se vznášejí

Zimu prožívá, neusychá

Každé věrné srdce hluboké

Nezanikne

Nepomine

Přání od srdce osvětluje Měsíc na podzim.

Zrakem, sluchem a svým srdcem si hovíš v pohádkovém světě.Související články:

Počátky hudby leží v léčení

Kam až sahá melodie starobylé citery?

Suona - čínsky nástroj dodávajúci orchestru Shen Yun Performing Arts nádych jedinečnosti

Doporučujeme:

Objevujte čínské nástroje: Prastará dvoustrunná erhu

Objevujte čínské nástroje: Zvučný gong

Objevujte čínské nástroje: Pipa – drnkací nástroj z nebes