letna 2007, rozhovor s premierem CR, Mirek Topolanek, 1. maj bez komunistu a nikdy jinak
Mirek Topolánek: „Čínský systém byl represivní a pořád je represivní." (Velká Epocha)

„Letné 2007“ se jako host zúčastnil i předseda české vlády, pan Mirek Topolánek. Premiér nejdříve s potěšením komentoval, že v prostoru Letenské pláně se již na 1. máje nekonají komunistická shromáždění: „Letná je už podruhé naše a tak to i zůstane,“ zvolal za velkého potlesku všech přítomných. V krátkém projevu pak podpořil myšlenku vybudování Ústavu paměti národa, který by mladší generaci připomínal zločiny komunistické ideologie. „Vyžeňme komunismus z mozků mladých lidí a dětí,“ vyzval rázně všechny shromážděné.

Premiér Topolánek také na místě poskytl krátký rozhovor reportérovi Velké Epochy.

Pane premiére, zmiňujete při jednání s nejvyššími čínskými představiteli otázky lidských práv?

„Ano, Čínu jsem navštívil dvakrát a při jednáních jsem zmínil problém Tibetu a Taiwanu, kde jsem také byl. Sám ale víte, že tato otázka je ošemetná.“

Dovedete si představit konec komunismu v Číně?

„Zatímco v českých, „švejkovských” podmínkách vše proběhlo pokojně, v Číně by náhlá změna režimu mohla stát životy miliony lidí. Z toho mají všichni strach. Čínský systém byl represivní a pořád je represivní. Velké obchody si mezi sebou rozdávají a realizují je nejvyšší bolševičtí funkcionáři. Nicméně tam vzniká i střední třída. Máme věřit tomu, co bylo dobře popsáno v knize Kapitalismus a svoboda, že s tržními vztahy přichází ruku v ruce i svoboda, nebo tomu věřit nelze? Tuto otázku zodpoví čas.”

Co říkáte probíhající vlně výstupů z Čínské komunistické strany?

„Ale to je přece ono...takové trendy budou doufejme pokračovat a lidé budou komunistickou stranu opouštět. Právě ekonomické změny by jim mohly pomoci oprostit se od ideologie, oni už budou mít v rukou nějaký svůj majetek, něco svého. Aktivity za vystoupení z Čínské komunistické strany podporuji. Bude to možná trvat déle, ale podaří se to... Jsem optimista.”

Jak vnímáte blížící se olympijské hry v Pekingu 2008 a to, že podle Amnesty International Čína vůbec nedodržuje závazky, dané Mezinárodnímu olympijskému výboru?

„U příležitosti „Pekingu 2008“ se nabízí závažná analogie s olympiádou v Berlíně v roce 1936, která byla z velké části propagandou nacistického Německa. S trochou nadsázky bych řekl, že nejlepší chemické laboratoře už připravují ty nejúčinnější chemické sloučeniny pro čínské sportovce... Už dnes je jasné, že pro účely pekingské olympiády bude mobilizován celý čínský systém...”

Děkuji za rozhovor.

 

Rozhovor nebyl autorizován