Image
Image
Voda, na kterou působilo slovo děkuji.
Image
Fotografie krystalu vody, na kterou působilo Ave María.
Image
(Zdenka Danková/VE)

Netradiční výstava byla otevřena v pátek 1. června v muzeu v Třešti u Jihlavy. Jejím námětem je živel, který bývá vyjmenováván jako jeden z pěti prvků, které tvoří tento svět – voda.

A co je to voda?

Někteří se s vodou znají, jen když jim přijde faktura k zaplacení...Mnozí si jí neváží, s vodou je plýtváno, přičemž v jiných místech světa je jí nedostatek.

Umíte si představit jeden jediný den bez vody? Proč je tedy tak nedoceněná? Není dokonce součástí našeho lidského těla a to nemalým procentem?

U vchodu k výstavě splývají od stropu lehounké fáborky v barvách vody a její pěny. Obsahují pohádkové lístečky s názvy všech hastrmanů, vodníků, vodních žínek a i jiných vodních strašidel a bájných postaviček...

Součástí výstavy jsou vskutku originální fotografie p. Milana Blšťáka, které jsou v makro – provedení, a znázorňují utajený svět, svět mikro – pohledů na přírodu.

M. Blšťák svými fotografiemi přibližuje nevšední a pomíjivé zážitky, které mnozí přejdou bez povšimnutí. Kapky rosy v zeleni, krystalky vody zmrazené na vláknech pavučin...

Následují obrazy vody, na kterých jsou zmrzlé krystalky po ovlivnění – ovlivněné jsou hudbou, slovem, modlitbou, uvězněním v přehradě – a to vše se promítá do tvarů, které vypovídají o paměti vody.

„Zde na Vysočině ještě máme možnost najít v lese studánku, ze které se dá nabrat voda a pít...a bez obav...a je to zadarmo,“ říká ve svém úvodu kurátorka výstavy p. Silvie Čermáková. „Voda je krásná, vzácná – a nemusí tu být,“ pokračuje. „Možná poslední povodně mohly být mementem, že si máme čisté vody více vážit.“ Závěr vernisáže zakončuje slovy: „Nalejme si čistého vína, připijme na vodu vodou!“

Nechybí zde citát mudrce, jednoho z nejpovolanějších:

„Na světě není nic měkčího
a poddajnějšího než voda
ale tu zas nic nepřekoná v tom
jak se napře na všechno tvrdé a silné!
A nic ji nedokáže v ničem změnit
Tak poddajné vítězí nad silným
Měkké vítězí nad tvrdým
A všichni na světě to ví
A nikdo to nedokáže uskutečnit!“

Lao´c: Tao-te-ťing