Image
Image
Ukážky čipkovania na Medzinárodnom festivale v Prešove, 21. júna 2007. (foto: Ingrid Longauerová/VE)

PREŠOV, 21. júna –  Pod záštitou soľnobanského cechu v Prešove bol vo štvrtok otvorený Medzinárodný festival paličkovanej čipky. V priestoroch historických Solivarov sa predstavilo okolo 70 čipkárok zo 7 krajín Európy – Slovenska,  Česka, Estónska, Poľska, Maďarska, Belgicka a Chorvátska. Všetky prezentovali svoju vlastnú techniku paličkovania, špecifickú pre ich krajinu.

Slovenské čipkárky predstavili 11 druhov, celkovo ich však existuje až 18, čo je jedinečné práve pre Slovensko. Patrí medzi ne aj čipka Špaňodolinská, jedna z prvých na Slovensku. Jej pôvod siaha až do 16. storočia, keď ju pri banskej kolonizácii priniesli Nemci. Na západe sa k nám čipka dostala z Česka o storočie neskôr. V dôsledku toho sa tieto dve čipky od seba značne líšia. Kým Špaňodolinská (alebo aj Starohorská) čipka je technicky náročnejšia, pretože sa zhotovuje viacerými paličkami, na západné čipky  je potrebných paličiek menej a patria k tzv. pásikovej metóde.

O domácej, soľnobanskej čipke sa traduje povera, že po príchode istá pani z Talianska naučila všetky ženy v okolí čipkovať, pretože potrebovala svadobné šaty. Či už je to pravda alebo nie, paličkovaná čipka tu predstavovala zdroj obživy. Keď soľné bane zaliala voda a výroba sa zastavila, ženy baníkov prinášali peniaze do domácej kasy práve z predaja čipiek.

Súčasťou festivalu je aj päť výstav čipky, inštalovaných v priestoroch bývalých soľných pecí. Návštevníci mali možnosť obdivovať aj módnu prehliadku modernej čipky ako súčasť odevu. Jej autorkami sú čipkárky z Česka, kde je moderná čipka veľmi populárna. Festival pokračuje do soboty 17.00 hod. výstavou soľnobanskej čipky v Krajskom múzeu v Prešove. Vo štvrtok  pri tejto príležitosti  v kostole sv. Mikuláša zaznel orgánový koncert Lívie Tiegiszerovej, študentky fínskej Sibeliovej akadémie.

Medzinárodný festival paličkovanej čipky na Slovensku nemá obdobu a je jedinečným dôkazom tradovania remesla od matky k dcére. Paličkovanie patrí medzi krásne slovenské tradície, ktoré by mali byť určite zachované.