Výstava Ve stylu první republiky
Atmosféru doby dodává také způsob osvětlení. (Zdenka Danková/Velká Epocha)

"Na tu výstavu se těším, dvacátá léta, to je moje," říká jedna z návštěvnic výstavy, věnované vzpomínce na první republiku. "Líbí se mi pro samotné ty předměty", vysvětluje, "mám je ráda".

Výstava v Muzeu Vysočiny na jihlavském náměstí nemá žádný politický aspekt -  jejím posláním je ukazovat návštěvníkům malbu, grafiku, plastiku a užité umění z tehdejší, pro nás poněkud vzdálené doby. Připomínkou období dvaceti let trvání první republiky evokuje tato výstava sentimentální vzpomínky na první demokratické zřízení Čechů a Slováků. Pravda, nebylo bez výhrad.

Pro Československo po r. 1989, které se vynořovalo z postkomunistického stádia, to byl vlastně první demokratický vzor. Lidé hledali nazpátek svou vlastní identitu.

"Nic moc tu neukazují," míní dvacetiletý student.
Paní ve středním věku se usmívá: "Takovou porcelánovou sadu mám ještě doma. Mohla bych vám tady vybavit celou vitrínu."
"Mně se líbí ten nábytek," sděluje mladá žena, "a hudba," dodává
Lidé jsou stále ještě spojeni s první republikou. Zažili ji buď oni sami, nebo jejich rodiče.

Výstava Ve stylu první republiky
Kolekce budíků. (Zdenka Danková/Velká Epocha)

Na původní vzor parlamentní demokracie, mezilidské slušnosti a solidarity vzpomíná nemnoho pamětníků. Přibližme si ji alespoň dobovými artefakty, které připomínají tuto tzv.
 " Masarykovu republiku". Pod tímto názvem byla počátkem 20. let budována jako vrcholně demokratický, spořádaný a fungující stát.

Pamětníci první republiky se shodují na tom, že nejkrásnější byla klidná, pohodová atmosféra ve svobodné zemi.


Doba trvání výstavy: 29.6. - 2. 9. 2007

Otevírací doba: denně kromě pondělí:   9 -12, 13 - 17 hod