nejkrasnejsi pribehy z Ciny, cisar Tchang Tchaj-cung, Tang Taizong, cysar dynastie Tang
Tchang Tchaj-cung, druhý císař dynastie Tchang (Zdroj: The Epoch Times)

Jednoho dne přicestoval Tchan Tchaj-cung, druhý císař dynastie Tchang, který vládl v období od roku 626 n.l. do 649 n.l., do paláce Cchuej-wej.

Zeptal se čekajících úředníků: "Od starodávných dob, přestože si císaři podrobili střední oblasti Číny, selhali při přidružení národností, jako je Žung nebo Ti. Mé schopnosti jsou oproti starověkým císařům podřadné, přesto jsem byl schopen docílit víc, než oni. Nechci prozatím odkrýt důvody, proč, naopak bych chtěl požádat vás, pánové, povězte mi to zpříma."

Všichni úředníci odpověděli: "Ctnost vašeho veličenstva je tak velká, jako nebesa a země, a bylo by velmi obtížné to vyjádřit jasně několika slovy."

Císař řekl: "Není to tak. Je pět důvodů, proč jsem byl schopen dosáhnout toho, čeho jsem dosáhl. První je, že od starověku císaři obvykle záviděli těm, kteří měli větší schopnosti, než oni sami; já si, na druhé straně, cením silných stránek ostatních tak, jako svých vlastních.

Druhý důvod je, že nikdo není dokonalý, takže nedbám o nedostatky ostatních, ale využívám jejich silných stránek.

Třetím důvodem je, že když se ostatní setkají s talentovanými a ctnostnými lidmi, chtějí je vlastnit. Snaží se zbavit těch neschopných, přejíc si, aby je mohli shodit do propasti. Když vidím talentované lidi, vážím si jich, a když vidím neschopné, mám k nim slitování. Tímto způsobem mají obojí, talentovaní i neschopní, svá správná místa.

Čtvrtý důvod je, že císaři, celkově vzato, nemají rádi lidi, kteří jsou spravedliví a přímí. Snaží se jim buď lstivým způsobem ublížit, nebo je otevřeně kárají. Žádná dynastie nebyla v tomto výjimkou. Ale od té doby, co jsem převzal úřad, císařský soudní dvůr byl přeplněn spravedlivými úředníky, a přitom nikdo nebyl kárán.

Pátý je, že od pradávných dob si císaři vysoce cenili středních oblastí Číny, zatímco podceňovali národnosti Žung a Ti; jen já s nimi jednám rovnocenně. A tudíž ke mně přicházejí a spoléhají na mě, jakoby spoléhali na své rodiče. Výše je uvedeno pět důvodů, proč jsem schopen dosáhnout toho, čeho jsem dodnes dosáhl."

Zdroj: C'-č' Tchung-ťien (Všezahrnující zrcadlo na pomoc při vládnutí), svazek 198, Dynastie Tchang, záznam 14.


Související články:

Nejkrásnější příběhy staré Číny: Jak se ze špatných sousedů stali dobří přátelé

Nejkrásnější příběhy z Číny: Ceng-C' a výchova

Nejkrásnější příběhy z Číny: Nebeský rolník vyzkoušel účinky stovek bylin