Image
Obrázek opice z oblasti Nazca v Peru (Maria Reiche)

V roce 1960 se poté, co byly v jeskyni u města Ika v Peru nalezeny prastaré kameny, rozpoutala poměrně velká diskuse týkající se historie. Většina archeologů a paleontologů zdánlivě ukončila debatu prohlášením, že znaky na kamenech z Iky představují ryzí podvod.

Zatímco jsou důvody věřit, že slavné kameny nejsou původem z před-kolumbijské doby, existuje současně několik příběhů, které mluví ve prospěch jejich hodnověrnosti stejně, jako jiné hovoří proti ní.

Množství vědců, kteří měli příležitost kameny z Iky studovat, poznamenalo, že je na nich vyryta neuvěřitelná škála scén vypovídající buď o alternativní historii nebo bujné představivosti. Na kamenech jsou například zobrazení lidé a dinosauři ve stejném historickém období.

Příběh tajemných kamenů je neodmyslitelně spojen se jménem doktora Javiera Cabrera. Největší sběratel těchto artefaktů, Dr. Cabrera, založil „Museo de Piedras Grabadas“ (Muzeum kamenných rytin), kde jsou tyto peruánské kuriozity nalezené ve vesnici Ika, severně od slavných obrazců v oblasti Nazca, vystaveny.

Cabrera jednou zakopl o jeden z kamenů, a když se na něj podíval, připadalo mu, že je na něm vyrytý obraz zaniklého druhu ryby. Od toho okamžiku začal sledovat tyto kamenné stopy a objevil, že místní obyvatelé jich na různých místech v této oblasti nacházeli desítky. Cabrera koupil mnoho takto nalezených kamenů, a během několika let jich nashromáždil více než 40 000.

Ačkoli některé studie zjistily, že rytiny postrádají jakoukoli vrstvu koroze, která by se u tak starých rytin dala očekávat, další studie uvnitř rýh objevily tisíc let staré bakterie. Je také možné, že několik málo původních kamenů bylo pomícháno s tisíci jiných z moderní doby, což jen přispívá ke zmatku a následným diskusím.

Na základě široké palety výkladů Dr. Cabrera zařadil kameny z Iky do velkých tematických bloků. Pozoruhodné jsou zejména: astronomie, popisující do velkých detailů 13 souhvězdí ze znamení zvěrokruhu; lékařství, zobrazující pokročilou chirurgii, transplantace orgánů (včetně transplantací mozku), metody z akupunktury a vyobrazení narození dítěte císařským řezem; série zobrazující ohromné katastrofy, jež naznačuje, že pokročilá technologie minulé rasy přivodila její zánik; série o létání do vesmíru zobrazující prehistorické cesty lidí kosmickými loděmi; a sérii prehistorických zvířat, která silně naznačuje, že se lidé kdysi o svět dělili s dinosaury.

Kamenné příběhy vypráví i o starověkých kontinentech a zahrnují přesné mapy toho, jak Země vypadala v třetihorách. Zobrazují, jak vypadal druh starověkých lidí, flóru a faunu neznámou našemu modernímu světu. Existují dokonce jiné kameny, které nejsou antropologové stále ještě schopni uspokojivě vysvětlit.

Existovaly ve vzdálené minulosti jiné civilizace, možná ještě pokročilejší, než ta naše? Jestliže tyto rytiny opravdu patří do období třetihor, (obecně se věří tomu, že příchod člověka se datuje mnohem později do období čtvrtohor) co tedy říkají o lidském původu? Postrádají teorie prehistorických civilizací pevný základ, nebo je to tak, jak píše kontroverzní německý autor Erich von Daniken a "celé generace paleontologů a antropologů nás oslepovaly?“