Nejkrasnejsi pribehy z Ciny, Sen-nung, Nebesky rolnik, cinska medicina, pribehy z Ciny, lecive byliny, cinska civilizace
Šen-nung neboli nebeský rolník - naučil čínské lidi obdělávat půdu a používat léčivé byliny. (Zdroj: www.zhengjian.org)

Podle Čínské mytologie poté, co bůh Pchangu stvořil nebesa a zemi a bohyně Nü-wa stvořila lidské bytosti, byli dolů posláni další bohové, aby lidem pomohli vybudovat civilizaci. Jedním z takových bohů je legendární král Šen-nung neboli Nebeský rolník, který naučil Číňany obdělávat půdu a používat léčivé byliny.

Traduje se, že vynalezl mnohé zemědělské nástroje, jako pluh, sekeru, motyku atd., a naučil starověké Číňany, jak změnit neúrodnou půdu na pole k hospodaření. Také okusil stovky rostlin a rozpoznal 365 druhů léčivých bylin.

O Shen-nungovi existuje mnoho legend, ale příběh o tom, jak rozeznal stovky bylin, je nejznámější.

V časech Šen-nunga rostlo obilí a plevel dohromady, stejně tak to bylo s užitečnými bylinami a divokými rostlinami. Lidé nebyli schopni rozeznat jedlé rostliny ani rozlišit jedovaté byliny od těch s léčivými účinky. Běžní lidé se při obstarávání potravy spoléhali na lov, ale jak čas běžel, ptáků a zvířat už nebylo tak mnoho. Ti, kteří nebyli schopni nic ulovit, hladověli. Když se u lidí rozvinula nemoc, nebyly žádné léky, které by jim pomohly. Lidé neměli na výběr, jen nechat nemoc postupně se zhoršovat, dokud nakonec neumřeli.

Když Šen-nung uviděl kolem sebe tolik strádání, cítil ve svém srdci zármutek. Tři dny a tři noci meditoval a poté přišel s rozhodnutím. Vedl skupinu svých lidí směrem do hor na severozápad.

Poté, co překročili mnoho řek, vyšplhali na nespočet kopců a ušli obrovský lán cesty, čtyřicátého devátého dne přišli k záhadné hoře pokryté hustou mlhou. Ve vzduchu bylo cítit zvláštní, ale příjemnou vůni.

Když se přiblížili k hoře, najednou na ně z přilehlého sedla vyskočilo velké množství divokých šelem, které je obklíčily. Šen-nung řekl svým lidem, aby se šelmami bojovali s použitím bičů. Jakmile se podařilo odehnat jednu skupinu divokých šelem, přišla další skupina, aby na ně útočila. Než se jim podařilo zahnat všechna zvířata, bojovali nepřetržitě po sedm dní a sedm nocí. Biče zanechaly na kůžích leopardů, tygrů a hroznýšů hluboké jizvy. Jizvy se později přeměnily ve vzory, které mají divoká zvířata na kůži nyní.

Jakmile zjistili, jak nebezpečné je to místo, všichni Šen-nungovi následovníci na něj naléhali, aby místo opustili. Šen-nung ale pevně odpověděl: "Naši lidé trpí hladem a nemocí, jak bych se mohl vrátit a podívat se jim do očí?" A pak je přivedl na druhou stranu soutěsky na úpatí hory.

Když se podívali vzhůru, zjistili, že hora se tyčí do oblak a na všech stranách má strmé skalní stěny. Nikdo nebyl schopen vidět vrchol a hora vypadala nezdolatelně. Družina ještě jednou naléhala na Šen-nunga, aby se vrátili domů. On znovu odhodlaně zakroutil hlavou a řekl: "Naši lidé trpí hladem a nemocí, jak bych se mohl vrátit a podívat se jim do očí?"

Šen-nung se postavil na malou kamenitou vyvýšeninu, podíval se kolem a přemýšlel, jak na horu vyšplhat. Najednou spatřil několik opic, jak šplhají po vinné révě visící ze skály, a okamžitě ho napadlo, co dělat. Požádal své lidi, aby setnuli několik stromů a postavili plošiny opírající se o skálu. Každý den postavili jednu vrstvu plošin.

Roční období přicházela a odcházela, než konečně dosáhli vrcholu, strávili celý rok stavěním tříset šedesáti vrstev plošin. Legenda popisuje, jakým způsobem byly současné techniky stavby lešení odvozeny z jeho metody konstrukce plošin.

Jakmile stanuli na vrcholu hory, uviděli před sebou nesmírně rozlehlý svět, svět rostlin s listy všemožných tvarů a květy všech barev. Šen-nung věděl, že našel, co hledal. Vedl své lidi, aby se zde usadili, a začal zkoušet různé druhy rostlin. V noci Šen-nung zapálil oheň a ve světle plamenůl zaznamenával své objevy. Důkladně zdokumentoval, které druhy rostlin byly hořké, které měly hřejivý či ochlazující účinky, které lze použít jako potravu, a které lze použít k léčení nemocí. Byly časy, kdy Šen-nung pozřel více než 70 různých jedovatých rostlin během jednoho dne.

Strávil čtyřicet devět dnů ochutnáváním stovek rostlin; otisky jeho šlépějí pokryly vrchol hory. Úspěšně rozpoznal současné hlavní plodiny, jako pšenici, rýži, proso, fazole a sorghum (druh obiloviny pěstované v tropických oblastech). Požádal své lidi, aby s sebou vzali semena těchto rostlin a pěstovali je na polích. Těchto pět rostlin bylo později nazváno pěti základními plodinami. Šen-nung také rozlišil jedovaté rostliny od léčivých bylin a objevil 365 druhů bylinných léčiv, které se dají použít k léčení stovek nemocí. Své poznatky shrnul do lékařského spisu, nazvaného "Klasický herbář božského rolníka" a poučil své lidi, že by knihu měli nosit s sebou a použít vědomosti k tomu, aby pomohli ostatním lidem na světě vyléčit své nemoci.

Tato magická hora plná rostlin byla později nazvána "Šen-nungova hora" a Šen-nung byl pak považován za krále pěti plodin a otce čínské medicíny.

Převzato z http://search.minghui.org/mh/articles/2006/11/30/143293.html