skodlive vyrobky v CR, Colgate Herbal White 50, skodliva zubni pasta
Ilustr. foto: Colgate.co.za

Ministerstvo zdravotnictví České Republiky vydalo ve čtvrtek 17. 1. 2008 prohlášení, že zubní pasta Colgate Herbal WHITE 50 ml nese vysoké riziko poškození organismu, zvláště u oslabených skupin obyvatelstva. Podle informací o výskytu zubní pasty Colgate Herbal WHITE, které byly zachyceny ze Španělska a Portugalska a které pocházejí z  informační centrály zemí Evropského společenství RADEX, se jedná o výrobek, který byl kontaminován aerobními mikroorganismy a gramnegativními bakteriemi řady Enterobacteriaceae. Tyto nebezpečné patogeny mohou u starých lidí a jedinců s oslabenou imunitou způsobit hnisavé záněty kůže, dýchacích cest, zažívacího traktu nebo močového ústrojí. V současnosti je celá záležitost v šetření, ale protože je velmi pravděpodobné, že se tato zubní pasta vyskytuje v distribuční síti v České Republice, byla zařazena do kategorie nebezpečných výrobků.

Ministerstvo zdravotnictví doporučilo všem dovozcům a distributorům stáhnout tuto zubní pastu z prodeje. Lidé, kteří mají tento produkt šarže 3198GB10333 již zakoupený, jej mohou vrátit uvedenému dovozci nebo distributorovi na jejich vlastní náklady.