zahada cinskych znaku, cinska kaligrafie, vyznam cinxkych znaku, vyznam cinskeho znaku yao
Yao - léčivý prostředek, medicína, lék, medikament. (Velká Epocha)

Čínskému znaku zahada cinskych znaku, cinska kaligrafie, vyznam cinxkych znaku, vyznam cinskeho znaku yao (Jao) se v čínštině připisuje význam léčivého prostředku, medicíny, léku a medikamentu. Podle čínské báje objevil nebeský rolník Šen-nung svými nesčetnými pokusy stovky léčivých bylin. Díky tomu se traduje, že byliny, zahada cinskych znaku, cinska kaligrafie, vyznam cinxkych znaku, vyznam cinskeho znaku yao (Cao), mohou léčit. Avšak vedle ideogramu pro rostliny znamená spodní polovina znaku zahada cinskych znaku, cinska kaligrafie, vyznam cinxkych znaku, vyznam cinskeho znaku yao (le) na jedné straně radost a na druhé straně hudbu. V čínské medicíně hraje tedy rozhodující úlohu jak získávání léčiv z léčivých bylin, tak i cílené použití hudby.

Podle čínské mytologie byl kdysi dávno Žlutý císař, Huangdi, vyzván k boji svým protivníkem Chiyouem. Žlutý císař následoval svůj sen a použil k boji bubny vyrobené z kravské kůže, aby porazil svého největšího nepřítele a jeho železnou a bronzovou artilerii. Avšak nejen Chiyouovi vojáci padali jeden po druhém do mdlob a umírali, i vojáci císařovy armády umírali. Nakonec vše zachránil dvorní císařův mistr hudby, který vzal tětivu luku, napnul ji na kus dřeva a začal vyluzovat libozvučnou hudbu a tak dodal válečníkům Žlutého císaře novou životní energii.

V budoucnosti pak byla i čínská medicína ovlivňována tímto poznatkem. Použití hudby jako léčivého prostředku potvrzuje také znak zahada cinskych znaku, cinska kaligrafie, vyznam cinxkych znaku, vyznam cinskeho znaku yao (Bai) uprostřed celého znaku. Ten nemá pouze význam bílé barvy, která se stejně vyslovuje, ale je to zároveň i výraz pro trsátko, které je třeba při hraní na strunné nástroje.

Deutche sprache Article in English Español

Související články:

Zkoumání čínských znaků - úvod

Čínské znakové písmo - jak praví legenda