Kdysi žil obchodník jménem Ma Wenan, který žil v Xinghuanské zemi v provincii Jiangsu v prastaré Číně. Pan Ma byl velmi vzdělaný a měl dobré společenské chování. Jeho žena, paní Wu, byla veselá a krásná a dobře dělala svoji práci v domě, avšak byla trochu arogantní a kritická k ostatním.

Paní Wu nevycházela dobře se svojí tchýní. Vždy, když se Ma Wenan vrátil ze své obchodní cesty, obviňovaly se jeho žena i jeho matka navzájem ze všech svých problémů a odmítaly vyslechnout jedna druhou. To pana Ma velmi znepokojovalo. Věděl, že žena jeho matku nerespektuje, a chtěl to změnit.

Jednoho dne přišel s plánem, jak pomoci své ženě získat hlubší vhled do konfliktu s jeho matkou.

Když si paní Wu začala znovu stěžovat na svojí tchýni, Ma Wenan řekl: “Vím, moje matka je tak upovídaná, přemýšlel jsem, že se odstěhujeme. Nicméně, naši příbuzní a přátelé nevědí, jak těžko je moje matka zvládnutelná. Pokud se odstěhujeme tak nečekaně, lidé řeknou, že jsme nesplnili naši povinnost vůči našim starším, a že jsme krutí a bezcitní. Takže ji budeš muset tolerovat ještě měsíc nebo dva. Pokud se budeš předtím, než se odstěhujeme, starat o moji matku z celého srdce, každý bude vědět o tvé velké dceřiné úctě a jak je moje matka nerozumná. Poté nás nikdo nebude moci odsuzovat.”

Paní Wu neochotně akceptovala návrh. Ma Wenan pokračoval: “Brzy se odstěhujeme. Během dalších několika týdnů můžeš s mojí matkou jednat pouze jako s váženým hostem. Je to pouze na malou chvíli.”

Paní Wu nakonec souhlasila. Od toho dne byla k jeho matce neuvěřitelně milá a uctivá. Tchýně si povšimla změny u své snachy a byla tím velmi potěšena. Byla šťastná a stala se ke svojí snaše velmi ohleduplnou a laskavou. Jejich spor přirozeně ustupoval a jejich vztahy se zlepšily.

O několik dní později si pan Ma všiml, že si jeho žena na jeho matku už nestěžuje. Zeptal se jí: “Jak s tebou poslední dobou moje matka zachází?”

“Lépe,” odpověděla. Pan Ma řekl, “Teď, když se její chování zlepšilo, budeš o ni muset pečovat ještě lépe, abys každému ukázala, že jsi uctivá tak, jak se sluší, a jak nerozumná je moje matka. Jen potom se budeme moci snadno odstěhovat.” Paní Wu souhlasně přikývla.

O několik dní později se pan Ma zeptal svojí ženy: “Jak se k tobě chová moje matka?” Paní Wu odvětila: “Tchýně se mnou nyní jedná tak pěkně, že už se nechci nikdy odstěhovat. Bude mi ctí stát po jejím boku a splnit svoji povinost se o ni postarat.”

Potom se paní Wu se svojí tchýní snášely velmi dobře a každý chválil jejich rodinu jako příklad respektu a harmonie mezi dvěma generacemi.

Zdroj: upravený překlad z www.minghui.org