Image
Lekári upozorňujú: U detí je obzvlášť dôležité nevystavovať pokožku dlhodobému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia. (Peter Šedík/VE)

,,Kontroluj svoje znamienka pravidelne“ je mottom piateho ročníka Európskeho dňa melanómu 2008, ktorý sa koná 5. mája. Do tohto preventívneho osvetového projektu je zapojených 16 európskych krajín. Melanóm, je považovaný za jedno z najagresívnejších zhubných nádorových ochorení rakoviny kože.

Naši občania budú mať v tento deň možnosť bezplatného vyšetrenia kožným lekárom. Cieľom lekárov je zvýšiť osvetu medzi laickou verejnosťou, pretože včasná diagnostika melanómu znamená lepšiu prognózu liečby. V minulom roku vyhľadalo u nás toto bezplatné vyšetrenie viac ako 2000 ľudí. Zachytených bolo 17 podozrivých nálezov, z toho 4 zhubné melanómy.

Ako informoval na tlačovej konferencii prezident fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti Vladimír Hegyi, ľudia budú môcť absolvovať preventívne kožné vyšetrenie bez poplatku a bez výmenného lístka od obvodného lekára. Zdôraznil však, že o kožu by sa mal človek starať 365 dní v roku a kedykoľvek môže zájsť aj k dermatovenerológovi. Pacient má totiž zo zákona nárok na preventívne vyšetrenia, ktoré plne hradí poisťovňa.

Lekára treba navštíviť najmä pri symptómoch ako je svrbenie kože, zmeny sfarbenia alebo tvaru, bolesť na pohmat, alebo vydutie či krvácanie zo starých aj novo vzniknutých znamienok.

Aké faktory vplývajú na vznik rakoviny kože?

Nadmerné vystavovanie tela slnečnému žiareniu bez ohľadu na to, či príde k spáleniu kože, predstavuje rizikový faktor. Dôležité je chrániť sa pred UV žiarením už od detstva, pretože dochádza k akumulácii jeho dôsledkov. Ľudská pokožka si totiž „pamätá“ každé spálenie. V posledných rokoch došlo k 10 % stenčeniu ozónovej vrstvy, čo spôsobilo nárast UV žiarenia o 20 % a zároveň sa zvýšil počet novodiagnostikovaných prípadov melanómu.

Nebezpečenstvo vzniku melanómu (bazocelulárneho alebo spinocelulárneho karcinómu) sa zvyšuje u ľudí so svetlou farbou kože, vlasov a očí, či vysokým výskytom pieh. Rizikovým faktorom môže byť i výskyt melanómu v rodine, opakované a silné spálenie kože v detstve, ako aj nadmerné opaľovanie v soláriu.

Melanóm sa najčastejšie prejavuje na koži, ako plošne alebo do výšky rastúce tmavopigmentové ložisko, nazývané aj čierna smrť. Melanóm veľmi rýchlo metastázuje a vyskytuje sa vo viacerých druhoch. Ak sa melanóm rozpozná včas, je možné ho celý vybrať, takže nestihne metastázovať a pacient sa uzdraví.

Ako si chrániť kožu pred slnečným žiarením?

Ľudia by sa mali snažiť menej vystavovať intenzívnemu slnečnému žiareniu v čase medzi 11.  a  15 hodinou, mali by používať pokrývky hlavy a chrániť si oči. Deti do troch rokov by sa nemali zdržiavať na priamom slnku vôbec.

Preventívna liečba je založená na používaní ochranných opaľovacích krémov s dostatočným ochranným filtrom proti UV žiareniu. Keďže sa ľudia nenatierajú ochrannými krémami dôkladne, radšej by mali siahnuť po prípravkoch s najvyšším ochranných faktorom. Najvhodnejšie je kupovať ich v lekárni a niekoľko ráz aplikovať v dostatočnom množstve na celé telo, vrátane uší či rúk.