pribehy-z-Ciny, pribehy stare Ciny, Peng Jiao
Ilustr. foto: Wessex Archaeology

Ve staré Číně přikládali učenci veliký význam císařským zkouškám. Aby se na ně člověk vůbec kvalifikoval, musel absolvovat deset let studia a projít okresními a provinčními zkouškami veřejné služby. Pro vzdělance byla účast na zkouškách nejen ohromnou ctí, mohla také znamenat obrat v celé jeho kariéře.

Jeden učenec, jménem Peng Jiao, žil v provincii Jiangxi za dob dynastie Ming. Chystal se podstoupit císařské zkoušky v době vlády císaře Yingzonga.

Cestou do hlavního města se Peng Jiao se svým sluhou zastavil v hostinci. Někdo zrovna z okna vyléval mísu se špinavou vodou a sluha si všiml, že se na zemi něco zatřpytilo. Když se podíval blíž, spatřil, že to je zlatý náramek. Sluha jej zvedl a strčil do kapsy.

O dva týdny později, jak pokračovali v cestě, Peng Jiao zjistil, že mu docházejí peníze a zmínil se o tom svému sluhovi. Ten vytáhnul zlatý náramek a navrhnul, aby ho prodali.

Když si Peng Jiao poslechl, jak sluha k náramku přišel, rozhodl, že se do hostince vrátí a zjistí, kdo jej ztratil. „Když půjdeme zpátky, zmeškáme císařské zkoušky,“ řekl mu sluha.

Peng Jiao odpověděl: „Ten náramek musí patřit nějaké ženě. Pokud ho ztratila, její rodiče si budou myslet, že ho někomu dala. Tohle je velmi závažné.“

A tak Peng Jiao se sluhou spěchali zpět do hostince. Přesně jak Peng Jiao očekával, našli ženu, která náramek ztratila. Zrovna se chystala spáchat sebevraždu a vrácení náramku jí zachránilo život.

Peng Jiao a jeho sluha co nejrychleji zamířili do hlavního města, ale přestože cestovali dnem i nocí, Peng Jiao zkoušku promeškal.

Když dorazili, ukázalo se, že v den zkoušek zachvátil zkouškovou síň velký požár. Mnoho lidí zahynulo.

Císařský dvůr rozhodl, že se zkoušky uskuteční později. Peng Jiao se zúčastnil a získal nejvyšší hodnocení.

Publikováno se svolením Pureinsight.org