Svedomi Evropy a komunismus, deklarace na odsouzeni komunismu, Martin Mejstrik, Jana Hybaskova
Senátor Martin Mejstřík v pořadu ČT24 Před půlnocí, 10. dubna 2008. (ceskatelevize.cz)

Takřka po dvaceti letech od pádu komunismu v Evropě a vpředvečer výročí masakru studentů na náměstí Tiananmen v Pekingu se v hlavním městě České republiky konala dvoudenní konference s názvem Svědomí Evropy a komunismus. Cílem setkání, jehož se účastnily evropské a světové osobnosti známé pro svůj neúnavný boj s touto ideologií, bylo vypořádání se s odkazem komunismu v evropských zemích a vydání společného dokumentu, který vyzývá evropské instituce a všechny lidi v Evropě, aby učinili praktické kroky na cestě k odsouzení komunistické ideologie. Tento dokument byl v závěru setkání přečten a dostal název Pražská deklarace.

Konference se konala pod záštitou místopředsedy vlády Alexandra Vondry a hlavními organizátory byli senátor Martin Mejstřík a poslankyně Evropského parlamentu Jana Hybášková. Úspěch konferenci svými písmenými zdravicemi popřáli například francouzský prezident Nicolas Sarkozy, kanadský ministr pro multikulturalismus a národní identitu Jason Kenney či baronka Margaret Thatcherová.

V pondělí 2. června o zločinech komunismu diskutovali přímí svědkové, bývalí (i současní) disidenti a političtí vězni, z českých osobností zde nechyběli například Václav Havel či spisovatel Jiří Stránský. V úterý účastníci konference rozebírali problematiku vyrovnávání se s komunismem a praktické kroky, které byly učiněny v různých státech, řešena byla také činnost Ústavů paměti národa v Polsku, Německu a České republice.

Zřejmě nejsilnějším tématem úterní debaty byla otázka viny a zodpovědnosti za zločiny komunismu, které se v Evropě odehrály a jinde ve světě dosud odehrávají. Joachim Gauck, bývalý vládní zmocněnec Úřadu pro dokumentaci záznamů Stasi (německé tajné služby), poukázal na „ztrátu reality” lidí, kteří žijí v diktatuře. Občané žijící v totalitním režimu jsou podle Joachima Gaucka odkázáni na to, co si o skutečnosti myslí mocní. Životy těchto lidí pak postrádají odpovědnost. Řešením situace je podle p. Gaucka zveřejnění zločinů komunismu prostředky masové kultury tak, aby každý člověk mohl být konkrétními osudy vniřně zasažen a mohlo u něj dojít k osobní „katarzi”.

Dr. Lee Edwards, předseda americké Nadace pro památník obětem komunismu, uvedl svůj příspěvek citátem Victora Huga, že „nic není tak mocné jako myšlenka, jejíž čas nastal”. Čas pro vypořádání se s komunismem podle p. Edwardse nadešel právě teď.

Dr. Hybášková si pro svůj příspěvek vybrala citát z T. S. Eliota, „minulost je přítomna v budoucnosti”. Zmínila důležitost umění v totalitním režimu, protože právě ono často bývalo jediným svobodným prostorem v nesvobodných podmínkách.

Kvečeru 3. června, na závěr konference, zazněla píseň Svatý Václave, vévodo české země, v podání sboru Gymnázia Ch. Dopplera. Obsahem tohoto středověkého chorálu je modlitba ke sv. Václavu, patronovi české země, aby se přimluvil za svůj národ u Boha a zajistil mu spasení.

Text pražské konference, jež vyzývá evropské instituace, národní vlády a parlamenty, stejně jako všechny lidi v Evropě, aby se jednou provždy vypořádali s komunismem tak, jako se kdysi celosvětové společenství vypořádalo s nacismem, si můžete (zatím pouze v angličitně) přečíst například na stránkách senátora Martina Mejstříka (http://www.martinmejstrik.cz/).