Otto Stritzko, malir, vystava puvabne humornych obrazku v Jihlave
Otto Stritzko - autor půvabně humorných obrázků. (Zdenka Danková/Velká Epocha)

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě v těchto dnech hostí výtvarné práce z díla dalšího regionálního umělce. Tentokrát je jím Otto Stritzko (1908 - 1986), rodák z Jaroměřic nad Rokytnou. Po studiích a působení v Praze se usadil ve Staré Říši na Vysočině, kde se oženil s dcerou Josefa Floriana (katolicky orientovaného myslitele, literáta, vydavatele a překladatele z francouzštiny a angličtiny), Marií, která byla rovněž nadanou malířkou.

Vzhledem k tomu, že bývalý totalitní režim neumožnil Otto Stritzkovi po řadu let vystavovat svá díla, pracoval jako restaurátor. Po několik desetiletí vyjížděl ze Staré Říše, aby obnovoval díla starých mistrů, přičemž největší zakázky pro něj představovaly práce na zámcích Bítov a Telč. Často působil také v Třebíči a v Jihlavě. Vedle toho dokázal ztvárnit charakteristickou tvářnost mnoha míst na Moravě i tehdejší dobové momenty.

Otto Stritzko, malir, vystava puvabne humornych obrazku v Jihlave, Musle na prochazce
Otto Stritzko - Mušle na procházce. (Zdenka Danková/Velká Epocha)

„Stritzkovo dílo má více poloh a podob. Při hledání spřízněné duše jistě vzpomeneme, že u Florianů nalezl významné místo Georges Roualt; starý známý zase oslovil návštěvníky někdejší vídeňské výstavy V. Kandinského. Stritzkova exprese uplatňovala svůj výraz především prostřednictvím barvy, často substituce linie, jakoby parafráze teze, již razil Paul Klee. Stritzkův vklad umění však nepokrývá ‚jen' moderní gesto,“ řekl Bohuslav Mikulášek, kurátor výstavy.

„Výtvarné uchopení denního života bylo Stritzkovi životní nutností, způsobem záznamu i projekcí vlastního postoje k realitě. To má za následek vznik stěží přehledného množství artefaktů, v procesu tvorby více než nahrazujících jiné prostředky praxe, třeba moderní média. Svébytnost, ironie a tvořivost jsou znakem osobnosti i dalších modů autorovy existence a jejích projevů, například v /para/literárních textech. Stritzko se dílem, životem, cíleně i nevědomě, podílel na širší konstituci kulturního fenoménu ‚Stará Říše'; to připomíná ukázka děl Marie Stritzkové, dcery Juliány Jirousové, i vnuček Františky a Marty.“

Otto Stritzko, malir, vystava puvabne humornych obrazku v Jihlave, Vynaseni Morany
Otto Stritzko - Vynášení Morany. (Zdenka Danková/Velká Epocha)

Vystavené obrázky překvapují svou jemnou ironií a barevně vyjádřeným humorem. Je na nich také zachycena umělcova žena Marie ve svérázném šátku na hlavě a nechybí ani jeho děti. Některé obrázky působí trochu jako velké kreslené vtipy.

Široký záběr malířova díla je na výstavě prezentován z děl sbírkotvorných organizací kraje Vysočina, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Muzea Vysočiny Třebíč, dále z důležité kolekce Alšovy jihočeské galerie na Hluboké, včetně pár solitérů z několika sbírek soukromých.

 

Otto Stritzko, malir, vystava puvabne humornych obrazku v Jihlave, Zivly ohen a voda
Otto Stritzko - Elementy: Voda a Oheň. (Zdenka Danková/Velká Epocha)

„Výstava Otty Stritzka v Jihlavě umožní návštěvníkovi (do 31. srpna 2008) poměrně široký přehled, vlastní vstup do problematiky, především však opravdový estetický a emotivní zážitek,“ dodal Bohuslav Mikulášek, kurátor výstavy.