Vyklad znaku Tao, taoismus, tao, cinske obrazkove pismo, kaligrafie, cinske-znaky-na-epoche
Tao - cesta, průběh, stezka, taoismus. (Velká Epocha)

Komplexnost čínského písma nespočívá pouze v téměř nepřeberném počtu jeho znaků, ale i v různých významech, které se ve znacích ukrývají.

Ve znaku Vyklad znaku Tao, taoismus, tao, cinske obrazkove pismo, kaligrafie, cinske-znaky-na-epoche, znak (tao) je popsána cesta, stezka nebo také životní cesta člověka, ale tento znak znamená i taoismus. Levý ideogram Vyklad znaku Tao, taoismus, tao, cinske obrazkove pismo, kaligrafie, cinske-znaky-na-epoche, ideogram obtizna cesta se skládá z horní poloviny „Vyklad znaku Tao, taoismus, tao, cinske obrazkove pismo, kaligrafie, cinske-znaky-na-epoche, noha, chodidlo“ a z dolní poloviny „Vyklad znaku Tao, taoismus, tao, cinske obrazkove pismo, kaligrafie, cinske-znaky-na-epoche, zhi, odpor“ (Zhi).  Znak „Vyklad znaku Tao, taoismus, tao, cinske obrazkove pismo, kaligrafie, cinske-znaky-na-epoche, noha, chodidlo“ symbolizuje nohu a chodidlo člověka, zatímco znak  „Vyklad znaku Tao, taoismus, tao, cinske obrazkove pismo, kaligrafie, cinske-znaky-na-epoche, zhi, odpor“ představuje odpor. Znak Vyklad znaku Tao, taoismus, tao, cinske obrazkove pismo, kaligrafie, cinske-znaky-na-epoche, ideogram obtizna cesta proto symbolizuje obtížnou cestu člověka, neboť musí překonávat překážky, ale díky cvičení, námaze a své píli postupuje tento člověk stále kupředu.

Pravý znak „Vyklad znaku Tao, taoismus, tao, cinske obrazkove pismo, kaligrafie, cinske-znaky-na-epoche, shou, hlava“ (Shou) symbolizuje hlavu, přičemž „rohy“ „Vyklad znaku Tao, taoismus, tao, cinske obrazkove pismo, kaligrafie, cinske-znaky-na-epoche, rohy“ tento význam ještě podtrhují a vyzdvihují. Znak Vyklad znaku Tao, taoismus, tao, cinske obrazkove pismo, kaligrafie, cinske-znaky-na-epoche, znak tak vyjadřuje duchovní zvyšování člověka s pomocí cvičení.

Po cestě Vyklad znaku Tao, taoismus, tao, cinske obrazkove pismo, kaligrafie, cinske-znaky-na-epoche, znak může člověk kráčet různými způsoby: Tak existuje tao pro čaj, což je známo z čajové ceremonie, nebo tao pro bojové umění s mečem. Na rozdíl od jednoduchého umění nebo od jednoduchého cvičení vyžaduje Vyklad znaku Tao, taoismus, tao, cinske obrazkove pismo, kaligrafie, cinske-znaky-na-epoche, znak nejen perfekcionismus řemesla, ale i neustálé zvyšování duchovní úrovně, která zase vede k určitému duchovnímu postoji. Touto cestou může tedy jít jen každý sám za sebe a všeobecné návody zde neexistují. Znak Vyklad znaku Tao, taoismus, tao, cinske obrazkove pismo, kaligrafie, cinske-znaky-na-epoche, znak jako taoismus znamená náboženský směr, který se snaží o neustálé zušlechťování ducha a touží po osvícení. Duchovním zákonem taoistů je pravdivost a v uskutečňování pravdivosti vidí taoisté svou cestu ke zdokonalení svého bytí.

Deutche sprache Article in English Español


Související články:

Nejkrásnější příběhy z Číny: Vyhloubit jeskyni a kultivovat Tao

Čína – země bohů aneb zrození čínské kultury

Téma čínské znakyTéma čínská kulturaPříběhy ze staré Číny

Soubor Shen Yun Performing Arts obnovuje prastarou Čínskou kulturu