Nejkrasnejsi pribehy z Ciny, pribehy stare Ciny, jak se jadeit vratil do statu Zhao, pribehy z Ciny, Lin Xiangru
Nefritová (jadeitová) soška. (Ilustr. foto: Cygnoir/Flickr.com)

Přečtěte si první část příběhu.

Při návštěvě císaře státu Čin představil pan Lin císaři vzácný jadeit. Císař byl velice potěšen a  ukázal jadeit svým konkubínám a všem okolo a všichni Jeho veličenstvu pěli chválu. Lin viděl, že císař Čin nemá v úmyslu dát státu Čao patnáct měst na výměnu. A tak se napřímil, přistoupil k císaři a řekl: „Jadeit He je nejvzácnějším pokladem na světě, ale má drobné chyby. Dovolte mi vám je ukázat,“ a císař Qin jadeit vrátil Linovi zpět.

Berouc si jadeit z císařových rukou učinil Lin okamžitě několik kroků zpět a zastavil se před velkým sloupem. Hněvem se mu postavily vlasy na hlavě, když se připravoval na to, co měl říci.

Řekl císaři: „Vaše veličenstvo poslalo vzkaz císaři země Čao, že si přejete míti tento vzácný jadeit. Když to slyšeli ministři říše Čao, všichni se obávali, že stát Čin je ziskuchtivý a chce získat jadeit aniž by nám na výměnu daroval slíbená města. Myslím, že i obyčejní lidé by se při vzájemné výměně neměli podvádět, tím méně by tak měli učinit mocné státy. Navíc, my nechceme vzbudit nespokojenost říše Čin kvůli jedné jadeitové sošce.“

Pokračoval: „Císař země Čao se postil po dobu pěti dnů, a pak mě požádal, abych Vám jadeit odevzdal. Proč tak učinil? Protože respektuje sílu vašeho státu. Nyní jsem zde, ale přijali jste mě bez rituálu a s arogancí. Berete si jadeit abyste se jím chlubil před ostatními. Vidím, že nemáte v úmyslu dát zemi Čao města na výměnu, tak jsem se rozhodl vzít si jadeit zpět. Pokud mne bude Vaše veličenstvo nutit, abych vám jej vydal, pak budu nucen jadeit rozbít na kusy vlastní hlavou o tento sloup.“ Jak mluvil, chystal jadeit rozbít. Z obavy, aby Lin jadeit nerozbil na kousky, nechal si císař rozložit mapu a spěšně vyznačil patnáct měst jako výměnu pro zemi Čao. V tu chvíli ale Lin již císaře říše Čin prohlédl. Vymluvil se, že se bude postit po dobu pěti dnů, aby prokázal svoji upřímnost a úctu k jadeitu a poté císaři jadeit předá.

Císař viděl, že nemůže jadeit získat silou, a tak, aby jej získal, přislíbil, že se taktéž bude postit po pět dní. Lin dobře využil této šance a zařídil, aby jeho podřízený v přestrojení odnesl jadeit zpět do státu Čao.

O pět dní později se císař země Čin dozvěděl, že pan Lin vrátil jadeit zpět do státu Čao. Byl velmi nahněvaný, ale pochopil, že pokud by dal Lina za trest zabít, nic by tak nezískal, a poškodil by tím vztahy s říší Čao. Císař vyprovodil Lina s náležitým rituálem a poslal ho zpět do země Čao. Po návratu byl Lin Xiangru povýšen do služby na dvoře Čao.

Později vzniklo pořekadlo „vrátit jadeit neporušený do státu Čao“ (wan pi kuej čao), které se používá, když někdo něco vrátí neporušené původnímu vlastníkovi.

Zdroj: Sima Qian (6. století př. n. l.), Záznamy Velkého dějepisce (Shi Ji).