Prinest rakosovy prut a zadat o potrestani, fu jing qing zui, Pribehy ze stare Ciny, pribeh o toleranci z obdobi Valcicich statu, Lian Po, Lin Xiangru, pribehy-z-ciny
Ilustr. foto: Romeo Koitmäe / MorgueFile.com

Tento příběh vypravuje o vztahu dvou úředníků státu Čao. Udál se v období Válčících států (771-221 př. n. l.). Tehdejší generál armády říše Čao jménem Lian Po velice žárlil na nově jmenovaného státního tajemníka Lina Xiangru a snažil se, jak jen mohl, aby jej ponížil. Maje na mysli státní zájmy, byl nový státní tajemník ke generálovu hrubému chování tak tolerantní, že byl nakonec i samotný generál pohnut jeho skromností.

Příběh z období Válčících států

Před více než dvěma tisíciletími v období válčících států přispěl Lin Xiangru k budování velikosti státu Čao a z prostého neznámého občana se záhy stal velmi důležitým státním úředníkem na dvoře státu Čao.

Ve stejném čase sloužil státu Čao velmi známý generál jménem Lian Po. Generál nebyl přesvědčen, že by mohl Lin Xiangru zastávat vedoucí pozici nad ním, a tak mu kvůli své závisti a zlobě vytrvale vytvářel těžkosti. Veřejně oznámil, že by nerad pracoval společně s Linem Xiangruem, a také se jej snažil urazit a ponížit tváří v tvář při různých příležitostech.

Když to Lin Xiangru uslyšel, dělal, co mohl, aby se schůzce s Lian Poem vyhnul. Jednoho dne si Lin Xiangru vyjel ve svém kočáře, když v tom spatřil, jak se k němu z dálky blíží kočár Lian Poa. Okamžitě požádal své podřízené, aby kočár svedli na menší cestu a umožnili Lian Poovu kočáru je předjet.

Být pokorný neznamená mít strach

Jeho podřízení si mysleli, že Lin Xiangru se Lian Poa bojí a velmi se rozhněvali, že jej chtěl nechat projet. Lin Xiangru je opakovaně vyzval, aby zůstali klidní a vysvětloval: „Podívejte, nyní se mocný stát Čin neodvážil napadnout náš stát. Víte proč? Je to proto, že náš stát Čao má generála Liana a mě! Pokud se nedokážeme navzájem dobře snášet, nebude to pro říši Čin dobrá příležitost, aby na nás zaútočila? Nejsem ke generálu Lianovi tak tolerantní proto, že se ho bojím, ale pro bezpečnost našeho státu musím dát stranou své osobní zájmy.“

Slova Lina Xiangrua se později donesla až k Lian Poovi, který se za své předchozí chování velmi zastyděl a vzpomněl na to, co panu Linovi předtím udělat. Sňal svůj plášť a přivázal si k bedrům rákosový prut a požádal, aby jej dovedli k Lin Xiangruovi. Když přišli na místo, požadoval, aby jej prutem, který přinesl, potrestal za jeho činy. Když Lin viděl, že se Lian Po chová takovým pokorným způsobem, vzal prut, přivázaný na jeho zádech, a požádal ho, aby si oblékl svůj plášť.

Poté společně dlouhou dobu vstřícně hovořili a stali se na mnoho let jeden druhému dobrými přáteli.

Následující generace si jejich příběh připomínaly v pořekadle „přinést rákosový prut a žádat o potrestání“ (fu jing qing zui), což znamená nabízet pokornou omluvu lidem, jimž člověk udělal něco špatného.

Zdroj: Sima Qian (6. století př. nl), Záznamy velké historie (Shi Ji).