Kryptografie je vědní obor zabývající se rozvojem prostředků pro ochranu informací.

Vážení nadšenci skrytých tajemství, nesnadno rozluštitelných kódů a hádanek. Pojďme se společně vydat na cestu po historických šifrovacích klíčích, při níž rozkryjeme ty nejproslulejší šifrovací systémy a odhalíme jejich postupy.

Transpoziční šifra plukovníka Roche

Tajemstvi sifer, kryptografie, kryptologie, sifra plukovnika Roche, sifry
obr. 1 - Text se zapisuje do připravených bloků nestejné délky – 1,2,3,4,5,...

V předminulém díle jsme odhalili šifrovací metodu, kterou používal kardinál Richelieu. Dnes se společně podíváme na další transpoziční šifru, kterou vymyslel plukovník Jean-Baptiste Roche. Tento francouzský inženýr (*1861) vystudoval pařížskou Polytechniku a stal se zakladatelem Vyšší školy aeronautiky a mechanického inženýrství (dnešní Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace).

Ukažme si, jak podle plukovníky metody zašifrovat tento vzorový text:

Vědomosti by měly být v rukou těch, co neškodí světu

Tajemstvi sifer, kryptografie, kryptologie, sifra plukovnika Roche, sifry
obr. 2 - Číselné vyjádření hesla získáme očíslováním písmen klíče podle jejich pořadí v abecedě.

Text se v tomto případě zapisuje do připravených bloků nestejné délky – 1,2,3,4,5,... viz obr. 1

Délku šifrovacího klíče zvolíme podle počtu vypsaných bloků, tedy 9 písmen – jako klíč navrhuji slovo Magnituda. Číselné vyjádření hesla získáme očíslováním písmen klíče podle jejich pořadí v abecedě viz. obr. 2.

Tajemstvi sifer, kryptografie, kryptologie, sifra plukovnika Roche, sifry
obr. 3 - Do vytvořených bloků vpisujeme otevřený text postupně seshora dolů po jednom znaku vždy na první volnou pozici.

Klíč stanovil, že délka prvního bloku bude 6 písmen, druhého 1, třetího 4, čtvrtého 7 atd. Do vytvořených bloků vpisujeme otevřený text, postupně seshora dolů po jednom znaku vždy na první volnou pozici viz obr. 3.

Nakonec zašifrovaný text vypíšeme do bloků o délce 5 písmen, abychom tak ztížili postup případné snahy o dekódování.

VBTTN  DEDYV  EOMRC  EIEME  UHSOL  KCKST  XSYOO  OVUXX  TBUIY

Jako bonus pro zdatné šifranty připojuji text, kódovaný podle postupu plukovníka Roche. Jako klíčové slovo šifrovacího klíče jsem použil jméno Dumasova čtvrtého mušketýra.

EEIIX  IRTFT  INYSO  EROSE  LATZU  LLATJ  UNTOT  ESANT  SAJEB

Pokud jste studovali dobře, nebude pro vás problém text obráceným postupem dešifrovat. Musíte být pozorní a systematičtí a potom se vám jistě podaří odhalit smysl této zašifrované zprávy. Plukovník by jistě zaplakal, kdyby věděl, že se text dostal do vašich rukou. Neměl podceňovat schopnost vychytralého čtenáře jeho zprávu dešifrovat…

Příště nás čeká průlom v kryptografii, který způsobil Morseův telegraf...

článek aktualizován 14.6.2010Cyklus: Tajemství šifer

Úvod