Pribehy stare Ciny, Jak byl farmar odmenen za svou ctnost, Huang Jianji, Zhang Yong, Nejkrasnejsi pribehy z Ciny, pribehy-z-Ciny
Tradiční čínská krajinomalba od Charlotte Kuehnert. (Nils Kuehnert)

Farmář Huang Jianji se narodil ve městě Chengdu v provincii Sichuan za vlády Severní dynastie Song. Byl to obyčejný člověk, který žil poctivým životem, nestaral se o osobní prospěch a rád pomáhal druhým. Lidé si ho vážili a měli ho v úctě.

Starostou Chengdu byl v té době Zhang Yong. Svůj veřejný úřad zastával rovněž poctivě a měl smysl pro spravedlnost, byl jen trošičku arogantní. Jedné noci se mu zdál sen, ve kterém ho navštívilo božstvo a zvěstovalo mu: „Přijde Huang Jianji.“ Božská bytost, oblečená v taoistické róbě, potom sestoupila po schodech a nabídla Huangovi post vyšší, než byl ten jeho starostovský.

Příštího dne ráno vyhledal Zhang pana Huanga. Pečlivě si jej prohlédl a shledal, že je to skutečně muž z jeho snu. Starosta se farmáře naléhavě ptal, jak dokázal udělat každý den tolik dobrých skutků a nashromáždit si tolik ctnosti, že mu božstvo prokazuje tak velkou úctu.

Farmář Huang odpověděl: „Nedělám nic výjimečného; pouze se starám o svou zem, ořu, pěstuji a seji. Když přišla sklizeň obilí, nakoupil jsem nějaké obilí navíc za běžnou cenu. Potom, co jsem ho následující rok již nepotřeboval, prodal jsem ho chudým farmářům, kterým se ještě neurodilo, za stejnou cenu, za jakou jsem ho předtím koupil. Z tohoto obchodu jsem nezískal ani korunu ani váha obchodovaného obilí se nezměnila. O nic jsem nepřišel a přitom pomohl těm nešťastníkům.“

Poté, co vyslechl jeho řeč, si starosta hluboce povzdechl a řekl: „Opravdu si zasloužíš vyšší pozici, než je ta moje.“ Pak před farmářem poklekl a vzdal mu úctu.

Přísloví praví: „Nemysli si, že dobré skutky nebudou odměněny.“ Farmářovo soucitné srdce nemělo zájem o osobní zisk. Při svých obchodech se choval čestně a pomáhal ostatním. To, že učinil dobrý skutek, mu přineslo ctnost. Proto ho každý respektoval, úcta, kterou mu lidé prokazovali, byla jeho odměnou.


Článek v němčině