Nasledovnici Falun Gongu protestuji v New Yorku proti perzekuci praxe v Cine, Valne shromazdeni OSN, Wen Jiabao, pronasledovani Falun Gongu
Stoupenci Falun Gongu se před hotelem Waldorf Astoria (kde je ubytován čínský premiér Wen Ťia-pao) dožadují ukončení pronásledování Falun Gongu v Číně. New York, 25. září 2008. (Clearwisdom.net)

Druhý den shromáždění Spojených národů v New Yorku se před hotelem Waldorf Astoria, kde je ubytován čínský premiér Wen Ťia-pao, shromáždil zástup stoupenců meditační praxe Falun Gong. Shromáždění žádalo, aby Wen okamžitě ukončil pronásledování Falun Gongu v Číně a předal do rukou spravedlnosti čtyři hlavní viníky perzekuce (Ťiang Ce-min, Luo Gan, Liu Jing a Zhou Yongkang).

Yi Rong, která protest pomáhala organizovat, říká, že pronásledování Falun Gongu trvá už devět let. Čínská komunistická strana (ČKS) podle ní vyváží perzekuci do zámoří prostřednictvím své diplomatické a špionážní sítě. Jako konkrétní příklad uvádí nedávné pouliční nepokoje v americkém Flushingu. „Komplicové Čínské komunistické strany a osoby, najaté čínským konzulátem, zastrašovali v newyorském Flushingu fyzickými útoky stoupence Falun Gongu a dobrovolníky z Centra pro vystupování v ČKS. Jestliže v USA, zemi svobody, najímá ČKS rváče, aby svévolně pronásledovali stoupence Falun Gongu, dovedete si představit, co dělá přívržencům praxe v Číně? Proto trváme na tom, aby čínská vláda ukončila perzekuci Falun Gongu v Číně a obtěžování jejích zastánců v zámoří.“

K manifestaci se připojil i profesor Xu Yin, bývalý zaměstnanec katedry civilního inženýrství univerzity Tsinghua. Xu v Číně na vlastní kůži poznal věznění a dokonce i mučení. Nakonec z ČLR utekl a zakotvil ve Spojených státech, kde se také veřejně vzdal svého členství v Čínské komunistické straně. Je přesvědčen, že Wen Ťia-pao by měl ve věci Falun Gongu okamžitě jednat: „Jako vrcholný funkcionář evidentně neplní své povinnosti, když se odmítá zaobírat otázkou desítek milionů perzekvovaných občanů své země.“

Xu také krátce popsal okolnosti svého zatčení v roce 2006. „Když mě policie zatýkala, řekli mi: zatýkáme tě kvůli bezpečnosti olympijských her.“

Mluvčí Yi Rong ještě dodala: „Upozorňujeme mezinárodní veřejnost, aby se měla na pozoru a nenechala se oklamat povrchním jednáním oficiálních míst ČLR nebo ekonomickými zájmy. Naděje, že se Čína bude měnit souběžně s ekonomickým rozvojem, je nulová.“

Zdroj: www.clearwisdom.net